مواد گفته شده مطلوب به جهت یک نفر هستند و چنانچه تعداد کسانی که می خواهید برایشان این نوشیدنی را سرو کنید، به تعداد آن ها مواد اولیه را مضاعف کنید. حتی میتوانید اساسی دقت به دستورالعملهای رژیم غذایی خویش میزان مواد را کم و مضاعف کنید. اشکال متفاوتی از لیموناد را میتوانید در منوی کافیشاپ ها پیدا کنید. در واقع اهمیت مصرف نوشیدنی گرم در هوای گرم دمای داخلی بدن فراتر از محفظه بیرونی تن مانند پوست قرار می گیرد که این امر موجب خنک شدن بدن به صورت سطحی و آن نیز از روی مرحله پوست می شود. آب خیلی سرعت بالا از سطح پوست تبخیر می شود. این نوشیدنی سرد و خنک که در اکثر زمان ها کشورهای دنیا به خصوص کشورهای شرق آسیا از گزاره نوشیدنیهای سنتی و دوست داستنی محسوب میشود، در روزهای گرم سال هواداران نوشیدنی argo فراوانی دارد. شما میتوانید به این نوشیدنی یه خرده خامه هوادهیشده و هل هم بیش تر و سرو بکنید. شکر کهرباییشده یا این که کارامل دستسازتان را اصلی خامه مخلوط بکنید تا یکدست بشوند. به جهت تنظیم شکلات داغ باید 4 فنجان شیر که مهم نصف فنجان شکر و آب ترکیب شده بر روی شعله گاز بگذارید تا به جوش برسد. ۴۰ تا ۵۰ میلیلیتر شیر باریستا یا این که شیر پرچرب. چنانچه بهخاطر سردبودن خامه، کارامل بهخوبی در آن حل نشد، آن‌ها را بر روی شعله زیاد اندک قرار دیتا و نیز بزنید تا حل بشوند. آنگاه حرارت را به میانگین رو به زیر کمتر داده و سوای همزدن بگذارید شکر بهمدت ۷ تا ۱۰ دقیقه باقی بماند تا به رنگ کهربایی برسد. بعد تابه را بر بر روی حرارت متوسط رو به بالا قرار دیتا و آن‌ها را هم بزنید تا شکر بهطور کامل حل شده و شروع به جوشآمدن بکند. شیرینکننده دلخواهتان مثل شربت توشه (شربت شکر) یا … آن را همپا اصلی دو تا سه مشت یخ و شیرینکننده گزینه علاقهتان و شیر در غذاساز ریخته و تا رسیدن به یک بافت یکدست و کفدار مخلوط بکنید. شیر باریستا را اضافه کنید و آنان را هم بزنید. زمانیکه شکر به رنگ کهربایی رسید، آن را بلافاصله از بر روی حرارت بردارید تا نسوزد. چنانچه از تالیف این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در گزینه نوشیدنی hoffenberg لطفا از صفحه ما بخواهید.

ایندکسر