امروز این تکنولوژی در بخش اعظمی از کشورها برای سلامت آب و خاک که مرجع دارای تولید و ضمانت کننده امنیت غذایی هستند به کار گیری می شود، اصلی این مورد قضیه به ویژه در وقتی که جمعیت عالم روز به روز افزایش یافته و نیاز غذایی اکثر می شود اخبار علم و تکنولوژی نمود بیشتری دارد. ولی دانشمندان دانشگاه میشیگان ممکن هست دارای به کار گیری از قدرت خویش قلب، اختلال باتری همین دستگاه را حل کنند. جالب اینجاست که همین شیوه تا به درحال حاضر سوای خلل جواب داده است. ماده ساخته شده به وسیله همین محققان تا به درحال حاضر نقص‌ خاصی را از خویش نشان نداده است و بر روی خرگوش ها به صورت کامل و درست کار کرده است. آیا تا به حال اهمیت شکستگی استخوان و گچ گرفتگی و انحصار های ناشی از آن برای یک‌سری هفته مواجه بوده اید؟ ولی معمولا آن گاه از هفت سال این دستگاه امکان خود را از دست می دهدحیاتی اتمام باتری مواجه می شود) و باید ذیل یک عمل جراحی طاقت فرسا تعویض شود. در این مورد نیز، پیروزی نخستین در سال 1987 به دست آمد، اما نخستین دارو تا سال 2011 تأیید نشد. سازمان خواروبار جهانی ملل متحد تاکید می کند که بیش از 50 سال هست به کارگیری از تکنولوژی هسته ای را در کشاورزی دنیا رواج می کند و تاکسی دربین المللی انرژی هسته ای نیز در این زمینه همکاری می نماید و تحولات شگرفی در کشاورزی دنیا به واسطه این دانش تولید شده است. مزیت همین تکنولوژی همین است که هر استخوانی را حیاتی استعمال از این ماده و اصلی به کارگیری پرینتر سه بعدی می قدرت ایجاد و آیتم استعمال قرار داد. همین نحوه علاوه بر درمان ترومای مغزی می تواند در معالجه موارد دیگری نظیر اعتیاد به الکل، پارکینسون، سکته مغزی و بیماری ام اس هم گزینه به کار گیری قرار گیرد. واهمه از آنتن ندادن خط تلفن همراه یا این که هراس از تمامشدن شارژ موبایل یا هراس از گمکردن آن جنبههای دیگری از نوموفوبیا بهشمار میروند.

ایندکسر