این دیتاها تنها فیلترهای GAC را نشان می دهد. زغال فعال کلیدی بالاترین امکان جذب فیزیکی می باشد و گونه های متفاوتی از حیث رخ ظاهری مثل پودری، گرانولی، اکسترود شده، مهره ای و آغشته اهمیت پلیمر دارااست که بسته به دسته کاربرد، مورد مصرف واقع می شوند. مهم دقت به نرخ شکافت بالای گازها و مایعات، این مدل کربن فعال به جهت جذب بخار مطلوب میباشد. در تصفیه آب و فاضلاب بسته به دسته کاربرد از کربن فعالهای پودری (به صورت سوسپانسیون) یا گرانولی (بستر ثابت یا نفوذ) استعمال میشود. کربنهای فعال گرانوله در تصفیه و بو زدایی از آب و تجزیه مواد از جریانهای آبی به ویژه در حوضچههای اختلاط پرسرعت کاربرد دارند. به استدلال افت فشار، گرد و غبار کم و استحکام مکانیکی، EAC در سکو نخستین در کاربرد فاز گاز استعمال میشود. منافذ پوستی در ارتفاع روز ممکن میباشد به وسیله ی ذرات گرد و خاک لبریز شوند ، این ماده در کرم های لایه بردار ذرات آلودگی را از منافذ پوستی بیرون می نماید و موجب طراوت و طراوت پوست و همچنین کوچکتر شدن منافذ پوستی می گردد. کربن فعال میلهای یا این که اکسترود ویژگیهایی مثل افت فشار کم، اقتدار مکانیکی بالا و مقدار گرد و غبار کم دارد و عمدتا برای جذب فاز گازی عکس کربن فعال به کارگیری میشود. ترازو ذرات کربن فعال گرانولی بیشتر از کربن فعال پودری میباشد درنتیجه مساحت سطحی کوچکتری دارد. برهان این فرمان هم ساخت تعادل فی مابین پارامترهای مختلف مانند اندازه، مساحت سطحی و افت فشار در همین مدلها میباشد. امروزه کربن فعال در طیف گسترده ای از صنعت استعمال می شود. همین ماده که کلیدی اسم هایی همچون ذغال اکتیو یا این که ذغال فعال شده هم آوازه دارد، قادر است تا در کمترین زمانه ممکن ناخالصی ها، بو، مزه و اثرات سمی را جذب کند و در واقع مرحله گسترده و وسیع کربن اکتیو (که در مورد آن خوا‌هیم گفت) منجر شده میباشد که بیشترین میزان تخلخل یا این که قابلیت جذب فیزیکی را داشته باشد. کربن اکتیو یا این که کربن فعال یکی از از ماده های کربنی است که اهمیت منافذ بسیار دوچندان است. یافتهها: نتیجه های بیانگر این هست که کربن تولیدی نسبت به کربن مرک اهمیت گنجایش جذب بالاتری است که ماکزیمم ظریفت جذب بهترتیب 1666 و 1000 میلیگرم بر گرم بود. مقادیر کربن بخش اعظم زیست تودهها نسبت به زغال سنگ کاهش است؛ درنتیجه کارایی ضعیف تری دارند. برای افرادی که هر جور نگرانی در مورد دقیقا چه جایی و همچنین هدایت در آیتم چگونگی به کارگیری از کربن غیر فعال ، شما احتمال دارد می توانید کلیدی ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

ایندکسر