پیستون باید به انـدازه ای محکـم باشـد کـه بتوانـد ایـن تنشها را تحمل کند، در عین هم اکنون پیستون می بایست چنان سبک باشد که بار وارد بر یاتاقان ها کمتر یابد . در حالت کلی این چالها و گودیها به جهت این می باشد که فاصله دربین سوپاپ و پیستون رعایت شود و سوپاپها و پیستون به هم برخورد قیمت پیستون پراید یورو 4 نکنند. در حالت کلی رینگهای روغنی جداره سیلندر را پاکسازی می کنند و روغنها را به سمت پایین هدایت میکنند، و نمیگذارند که روغن به سمت محیط احتراق رخنه کند، و چنانچه همین حادثه بیفتد و این روغنها به سمت بالا رخنه نمایند باعث روغن سوزی میگردد. وظیفه بوش سیلندر خنک کاری پیستون و سیلندر می باشد و سبب می شود که پیستون منجر خراشیدگی و از فی مابین رفتن سیلندر نشود. وقتـی بـا سـرعت زیـاد رانندگی می نمایید همین اتفاق در هر سیلندر ۳۰ تا ۴۰ بار در ثانیه رخ می دهد. همانطور که گفتیم رینگهای روغنی از سه قسمت تشکیل شده هست و هر سه نصیب حلقه روغنی را تشکیل میدهند. حلقه روغنی از سه قسمت تشکیل شده میباشد که همین سه یک رینگ را میسازند و این گروه حلقه به حلقه روغنی معروف است. سلام سرویس همراهان مستمر در همین مقاله آموزشی در موتورسل (Motorcell) مهم ما یار باشید، مبحث آموزشی همین قسمت از زیردسته قطعات انجین موتورسیکلت و تعمیرات می باشد و در همین بخش راجب پیستون،رینگها و جزئیات مربوط به این قطعات را آموزش خوا هیم داد. چنانچه اعتنا کرده باشید رینگها و به شکل حلقه کامل نیستند، و دهانه آن به شکل تمام بسته نمی‌شود پس بایستی دقت نماییم که رینگ کمپرسی و حلقه کمپرسی روغنی هر دو دهانهیی دارند، و این دهانهها هنگامی که پیستون را در سیلندر موتورسیکلت جا میاندازیم نباید روبروی هم قرار بگیرند، چون منجر بالا آمدن روغن و ایجادروغن سوزی می شود، برای خودداری از این فعالیت در زمان کارگزاشتن دهانههای رینگ را به صورت ۱۲۰ جايگاه اهمیت مسافت از هم تقسیم می نماییم . از مهمترین خصوصیت این فرآورده می توان به گارانتی بده بستان ۶ تا ۱۲ ماهه کمپانی الدورا دانست که باعث اعتماد بیشتری در در میان مصرف کنندگان شده است. در وضعیت کلی حداکثر میزان خلاصی در بین رینگ و پیستون روستا صدم میلی متر است و اگر از 0.10 میلیمتر خلاصی بیشتر باشد، بایستی بیستون یا این که رینگ تعویض گردد. به همین منظور قطر آن را حدود ۰٫۵ تا ۰٫۷ میلی متر کوچک تر از قطر دامنه ی پیستون طراحی می کنند. گرمای بیشتری دفع می شود و پیستون خنک تر فعالیت می کند.اما افزایش ضخامت کف پیستون سبب ارتقاء وزن آن می شود.همچنین در صورتی که کف پیستون خیلی سرد فعالیت کند،لایه های ترکیب هوا-سوخت مجاور آن نمی سوزد.مخلوط هوا-سوخت نسوخته از شیوه اگزوز در گوشه و کنار پخش می شود.در سرانجام بازده موتور کاهش و دود آن ارتقا می یابد. پیستون را از آلومینییوم می سازند، زیـرا فلـزی سـبک هست در عمده موتورهای خودرو از پیستون های تمام لغزان به کار گیری می شود. به جهت جلوگیری از زدن پیستون در اکثری از موتور ها از پیستون هایی استعمال می شود که گژن پین آنان اندکی خارج از مرکز است.این بیرون از مرکزی به طرف دامنه پیستون میباشد که منزله تراز فشار گیر با (شکل ۱۰) عمی می کند. این نشانه هر چیزی قابلیت و امکان دارااست باشد، پس بایستی نوشته که روی رینگ قرار دارد به سمت بالا باشد، به جهت حلقه کمپرسی نیز به این صورت است. نکته: همین نوشتهها می تواند شماره یا این که سایز رینگ باشد گونه رینگ و یا این که کارگاه سازنده آن باشد هر علامتی که باشد بایستی آن نشانه را در زمان نسبت به سمت بالا قرار دهیم. کف پیستون یکسری فرورفتگی و گودی داریم، که این تو رفتگیها محل قرار گرفتن بشقابکهای سوپاپ میباشد،چون بالا و تحت شدن پیستون و باز و بسته شدن سوپاپها خیلی به هم نزدیک می باشد همین گودیها را طراحی کرده اند تا زمانی که سوپاپها باز می شوند و پیستون به سمت بالا حرکت میکند سوپاپها و پیستون به نیز برخورد نداشته باشند. شیارها محل قرار گرفتن رینگهای موتورسیکلت هستند. رخنه گژن پین: این بخش محل قرار دادن گژن پین است. به جهت کارگزاری ابتدا گزیده که فنری شکل میباشد و موقعیت زیکزاکی دارد را کارگزاری میکنیم ،و آنگاه تیغه رینگها یا این که اصطلاحاً کودک رینگها را سوار میکنیم همین رینگها علامت خاصی ندارند ،ولی بهتر است که در دوران کارگزاشتن تیغ رینگها را فشار دهیم به صورتی که دهانه آن‌ها به سمت بالا و یا به سمت ذیل حرکت کند و خوبتر می باشد هنگام قرار دادن همین رینگها برای حلقه ذیل دهانهی آن را به سمت تحت قرار دهیم و تیغه و رینگی که بالا قرار می دهیم دهانه آن را به سمت بالا قرار دهیم و خوب تر می باشد دهانه آن ها به میزان یک یا این که دو سانتی متر از هم فاصله داشته باشند. بیایید باهم ببینیم که چه پیستونی به جهت طراحی ما خوب تر می باشد ؟ در اینجا بخش اعظم به باز‌نگری وب وبسایت پیستون چیست و چه وظیفه ای دارد.

ایندکسر