در واقع برای گزینش مهرالمثل باید وضعیت زن از نظر شرافت خانوادگی و سایر صفات، از پاراگراف وضعیت فردی و تحصیلات زن نسبت به کسانی که از نظر اجتماعی نیز شان او هستند در نظر گرفته شود. ماده ۱۰۹۱ ضابطه مدنی «برای انتخاب مهر المثل باید درحال حاضر زن از لحاظ شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در حیث گرفته شود ». هرگاه مهر در عقد ازدواج معین شده باشد، آن را مهر المسمی گویند .که اصطلاح مهر المسمی از فقه اسلامی گرفته شده میباشد و در ماده ۱۱۰۰ قانون دولتی به عمل رفته است. یا ممکن میباشد منفعت باشد مثل اجاره به منزل یا سکونت در آن برای مدت معین؛ ممکن میباشد مهر کار یا کاری باشد، عمل یا کاری که بها اقتصادی داشته باشد نظیر کشیدن یک نگارگری یا این که یاد دادن وکیل مهریه در تبریز گویش خاصی و… ماده ۱۰۹۴ قانون مدنی:« برای تعیین مهرالمتعه هم اکنون مرد از لحاظ غنا و فقرملاحضه می شود» به این ترتیب در مهر المتعه ، برخلاف مهرالمثل، اوضاع و هم اکنون زن ملاک فعالیت نیست، بلکه حال و روز مالی شوهر در نظر گرفته می شود و دادرس مهم دقت به ثروت و درآمد مرد میزان مهر المتعه را مشخص می نماید و دست‌کم و حداکثری در ضابطه برای آن پیش بینی نشده است. مهریه یک حقوق مالی است که هنگام عقد ازدواج به زن تعلق میگیرد و باید از طرف مرد پرداخت شود. در عقود معوض هر کدام از طرفین حق دارا هستند مالی را که به طرف در مقابل منتقل می نمایند تسلیم نکنند تا طرف مقابل متقابلا حاضر به تسلیم شود ،حال ضابطه دولتی برای مهریه چنین حقی را در نظر گرفته است؛ به این معنا که زن حق دارااست از ایفای وظایف خویش در مقابل مهریه امتناع نماید یعنی بگوید من تا مهریه ام را نگیرم تمکین نمی کنم ولی این دستور مشروط بر همین می باشد که مهریه حالا باشد و زوجه قبل از آن به ایفای وظایف زناشویی مبادرت نکرده باشد. آنگاه از شعبه مربوطه پیامکی برای شما ارسال می شود که وکیل به ملازم شماره پرونده به شعبه ذی صلاح مراجعه می کند و از مدیر دفتر کار تقاضای بررسی پرونده را دارد. واضح است که جهت حلوفصل هرگونه اختلاف یا این که بحث خوبتر است که به متخصص در آن حوزه مراجعه گردد. این وقفه های طولانی مدت در روند رسیدگی به مطالبه مهریه، هر مراجعه کننده صبوری را نیز، به سطح ها می آورد، به خصوص وقتی که به استدلال عدم آشنایی به مباحث حقوقی مهریه، عمل اساسی موانع زیادی روبرو می شود. اساسی این مسئله از آن لحاظ است که می تواند فرایند گرفتن مهر را به جهت شما دوچندان سریعتر و آسانتر کرده و شما را به حق تمام خود برساند و از ضایع شدن آن یا این که پاره ای از آن جلوگیری میشود. هنگامی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط کلیدی وکیل مهریه در کرج وب وبسایت خویش باشید.

ایندکسر