نماینده قانونی دادگستری شخصی است که مهم داشتن پروانه وکالت و اهمیت مراجعه به مراجع قضایی و غیرقضایی،دادگاه ها ، دادسراها، شهرداری ها، دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور، ادارات ثبت و غیره مبادرت به احقاق حقوق موکل خود، اقامه دعوی، پیگیری دعوا، دفاع از موکل و غیره می نماید. در درحال حاضر حاضر وکیل مبنا دو نداریم ولی از آنجا که کارآموزان وکالت در عصر کارآموزی هم امکان عمل و وکالت در بخش اعظمی از پرونده را دارا‌هستند و غالب کارآموزان هم به موکل خود نمی گویند که کارآموز میباشند ممکن است آن گاه از منعقد قرارداد متوجه شویم که وکیل ما کارآموز است. وکیل مسئله ضابطه دولتی یا وکیل حقوقی صد رد صد باید به طرز رسمی و اهمیت مراجعه به دفترها اوراق قانونی احترام به دریافت وکالت از موکل خویش آن هم در موضوعات مشخصی نماید و در صورتی که بدوی در وکالت نامه تنظیمی در دفتر اسنادرسمی حق اخذ وکیل داده شده باشد، می تواند مهم مراجعه به وکیل دادگستری به جهت اقامه بحث یا این که دفاع از موکل خود، اقدام به انعقاد قرارداد وکالت جهت رجوع و برگشت به دادگاه و بقیه مراجع قضایی و غیر قضایی نماید. گزینه وکالت باید موردی باشد که بر مبنا قانون و یا این که به طور طبیعی در حصر فرد نباشد نظیر وکالت در مجلس معامله که می بایست خودش انجام دهد و همین امکان را ندارد که فرد دیگری را به تیتر وکیل انتخاب کند. چرا همین مورد قضیه اینقدر حساس است ؟ حساس این اکنون آنچه در طلاق توافقی از اهمیت متعددی برخوردار است؛ توافق زن و شوهر بر انجام جدایی توافقی و همچنین توافق در گزینه مهریه، حضانت فرزندان، نحوه و مدت دوران ملاقات فرزند و مقدار نفقه آنان است. همین در حالی است که نماینده قانونی موضوع ضابطه مدنی فردی هست که از طرف دیگری نائب انجام کاری می شود و راستا اختیارات وی درحدی میباشد که موکل به او اعطا نموده هست و در واقع نماینده قانونی در حق میباشد که به هیچ عنوان نمی تواند نماینده قانونی در دادگاه هم باشد، چرا که وکیل دادگستری مستلزم طی کردن مراحلی جهت دریافت پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری می باشد. همین مرکز به اعطای مجوز کارآموزی مشاوره حقوقی، وکالت و کارشناسی و تعیین حوزه های قضایی محل سرویس آن‌ها و اعطای پروانه های مشاوره حقوقی و وکالت مبنا 2 و پروانه کارشناسی و تعیین صلاحیت پس از تحلیل توسط همین مرکز وکیل مبنا یک دادگستری شهرکرد مبادرت می کند. انشالله به زودی بتوانیم همین خدمات ارزنده را ارائه نماییم.

ایندکسر