همین مراحل در دراز مدت سبب ساز سوختن پمپ و مصرف بیش از اندازه الکتریسیته در این سیستم می شود، بدین ترتیب می بایست به فکر خط مش چاره ای بود. پرشر سوئیچ دلتا از یک جزء سنجش و یک سوئیچ الکتریکی تشکیل شده است. این مدل پرشرها به دو جور پرشر سوئیچ دیجیتال و پرشر کلید آنالوگ نوع بندی میشوند. در صورتی که بخواهیم به تشخیص مدل وسیله ابزار دقیق بپردازیم فشار و بیشترین فشار قابل تحمل یکی از کمیتهایی میباشد که به طور معمول پرسیده میشود. که جهت ساخت ایمنی خوب تر میباشد از دودکش دو جداره استعمال شود. همین فن حساس تولید جریان هوا، دود حاصل از احتراق را به بیرون منتقل میکند. چنانچه اختلاف دمای دو سنسور رفت و برگشت مدار گرمایش از مقدار مشخصی ( برای مثال ۴۰ جايگاه ) بخش اعظم شود ، مشعل خاموش می شود و چراغ اخطار پر‌نور می شود ( بر اثر فقدان آب در مدار گرمایش ، دمای سنسور رفت رادیاتور خیلی پرسرعت بالا می رود). پرشرسوئیچ در سیستم هایی که حیاتی فشار فعالیت می کنند و نیاز به پر‌نور و خاموش شدن در رنج مشخصی از فشار را دارا هستند کاربرد دارند. در لحاظ داشته باشید که هیچگاه درون پرشر فن فوت نکنید یا این که لوله آن را میک نزنید چرا که علاوه بر این که رطوبت دهن موجب تخریب آن میشود فشار ناشی از میک زدن یا این که فوت کردن ممکن می باشد دیافراگم داخلی ان را معیوب کند. قبل از این‌که پیروزی فن را پر‌نور کند، رد کنترل مینماید مدار پرشر دکمه هوا باز باشد. در سوئیچ Normally Close سوئیچ در وضعیت بسته میباشد تا وقتی که فشار از مقدار گزینش شده افزایش یابد، در این حالت سوئیچ خیلی سریع باز می شود و تا هنگامی که فشار کمتر یابد در همین موقعیت باقی می ماند. به جهت در اختیار گرفتن نوع سیال حتماً اعتنا داشته باشید که این تجهیزات را در تماس حساس آن قرار دهید. سوئیچ پکیج یک سویچ فشار هست که اهمیت کنترل نمودن خروج محصولات احتراق کارکرد سالم و بدون خطر پکیج دیواری را تضمین می نماید ضرورت بودن همین قطعه در پکیج ضمانت کننده تن درستی و بیخطر بودن همین دستگاه است. کاربرد پرشر سوئیچ ها در سیستم هایی است که اصلی فشار فعالیت می نمایند و نیاز به واضح و خاموش شدن سیستم در رنج خاصی از فشار است. در همین جور از پرشر سوئیچ، از یک پیستون که به وسیله اورینگ آببندی شده است، به کار گیری می گردد که مهم وارد شدن فشار به یک فنر، زبانه سوئیچ حرکت میکند. در گزینش پرشر سوئیچ هیدرولیک، باید ماکزیمم فشار قابل تحمل، فراتر از ماکزیمم فشار سیستم باشد. و آن‌گاه مجدد مادربرد، مدار پرشر را محاسبه می‌نماید تا اساسی روشن شدن تمام حرفه و اینجا مکش به وسیله فن از لوله آنتی کندانس مدار پرشر سوئیچ اشنایدر هوا بستهشده باشد. چنانچه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها مضاعف بیشتر در آیتم پرشر سوئیچ فن پکیج لطفا به تماشا از وب وبسایت ما.

ایندکسر