اهمیت همین اوصاف، بهترین دوران هجرت به مرزو بوم زیبای عمان را میتوان از شهریور تا فروردین دانست.عمان، منطقهی مهجور خاورمیانه به شمار میرود که حیاتی وجود تمام زیباییها و جاذبههای طبیعی، از مشاهده و استقبال خوبی برخوردار نیست. این زمانها به همین ترتیب هستند: ساعت ۴ و نیم صبح، ظهر، در میان ساعت ۲ تا ۴ آنگاه از ظهر، هنگام غروب آفتاب و یک ساعت بعد از آن. هوای آن در زمستان از ۱۷ تا ۲۷ جايگاه سانتیگراد متغیر میباشد و تابستانهای آن به ۳۰ یا ۴۰ سکو سانتیگراد هم میرسد. ولی احتمالا بعضی از قوانین و سنتهای این میهن نظیر بلند نخندیدن در خیابان و قوانین سختگیرانه به جهت تغییر تحول شغل، یه خرده زندگی در عمان را به جهت ایرانیان دشوار کند. حساس کمتر قدرت در سدهی بیستم میلادی، همین میهن تحتتأثیر و رخنه گستردهی پادشاهی بریتانیای کبیر قرار گرفت؛ ولی هیچگاه به شکل قانونی گزیده از آن نشد. از جاهای جذاب عمان میتوان به ساحل لاکپشتها، گودال بیماه، ساحل المغسیل، مسجد جامع پاد شاه قابوس، بازار مطرح، وادی بنیخالد، موزه ملی عمان و تالار اپرای سلطنتی اشاره کرد.گزینههای بخش اعظمی به جهت تفریح در عمان وجود دارد؛ همچون شترسواری بر تپههای طلاییرنگ کویر، لذتبردن از آفرود سواری، غواصی در آبهای نیلگون و لمسِ اعماق اقیانوس، قایقسواری در کنار صدها دلفین، درهنوردی و پیادهروی در بستر وادیها (رودهای موسمی) و تماشای لاکپشتهایی که در تحت نور ماه به جهت تخمگذاری به ساحل میآیند.گردشگرانی که عمان را در برنامهی مهاجرت خود قرار میدهند، میتوانند سوغاتیهایی نظیر جواهرات نقره، خنجر، کندر و کندر سوز، لباس سنتی، صنعت های دستی، صندوقچه عمانی، سفال، حلوای عمانی و خرما را برای عزیزان خود تهیه کنند. سرزمین عمان به شاه نشین عمان معروف است چون در بهترین حالت قرار دارد و یکی از کشورهای پادشاهی خاور میانه و در شرق شبه جزیره عربستان قرار دارد ، شهر مسقط ، پایتخت این مرز و بوم عرب نشین زیبا و بسیار مناسب می باشد ، که گردشگران زیادی را جذب خود نرخ هتل های عمان میکند. ولی مسلم میباشد که ابومحمد دوم و خویشاوندان مکرم در رأس شورشیان عمان قرار داشتند و سپاه اعزامی ابوکالیجار اصلی سرکوب شورشیان، به حاکمیت بنومکرم بر عمان نقطه نهایی داده و آل بویه مستقیماً عهدهدار حکومت عمان شدند. عبدالله بن زاید آل ثانی، وزیر کارها خارجه امارات در نوامبر 2021 به دمشق سفر و دارای بشار اسد دیدار و گفتوگو کرد.

ایندکسر