این مجله یک نشریه­ ی علمی، آموزشی و ترویجی میباشد و به معرفی بعدها مختلف تدریس شیمی در جمهوری اسلامی ایران و جهان می پردازد و مقاله­ های ترویجی، مروری و کوتاه را به چاپ می ­رساند. شنیدن و دیدن رازگشایی از یک رمز و ابتکار اختراع یک مخلوط دارای فراگیری بنیادین بر شالوده سبک علمی محسوب میشود. می توان یک جور دیگر هم به همین قصه نگاه کرد، بسیاری از دانشآموزان به دنبال یک پَک آموزش تصویری برای درس شیمی پایهی دهم میباشند که بوسیله یک مدرس خوب درس دادن شده باشد، باید بگوییم مجموعهی ویدیویی «مخ»، همان چیزی هست که به دنبالش میگردید. مفاهیم همین درس به جهت علم آموزان برهه زمانی دبیرستان نو است و مستضعف نگاه و زاویه دیدی تازه به جهان و مواد پیرامون است. چنین وضعیت هایی این قابلیت و امکان را آماده می سازند که دانش آموزان به طور پیوسته در پروسه یادگیری مشارکت داشته باشند و همین مشارکت تداوم یابد. اتم ها زندگی مشترك خویش را مهم چه شور و حرارتی آغار می كنند! البته از چاپ بخشی ی گسترده ی این مدل مقاله ها که همراه با پیشنهادهایی کاربردی برای خوانندگان مجله باشد به گرمی استقبال تدریس خصوصی شیمی دبیرستان در تهران می کند. علاوه بر تماشا جزییات دی وی دی های کنکور آسان است می توانید خرید کردن خویش را هم از طرز اپلیکیشن ثبت کرده و از سایر مزیت های اپلیکیشن نیز بهره مند شوید. ولی امروزه شیمی حرف آخر همین داعیه را رد کرده است. صحیح می باشد که هیچ چیز جایگزین همت و تمرین دانشآموزان نمیشود، اما کلاس خصوصی شیمی برای جوانان بازه زمانی یازدهم می تواند زیاد موثر باشد. اساتید شیمی دهم استادبانک به واسطهی تجربه و مهارتی که دارند، اهمیت تدریس خصوصی شیمی دهم شیوه شناخت دارای درس شیمی و یادگیری آن را برای دانشآموزان هموارتر میکنند. در ضمن، مقاله بایستی حاصل مطالعه یا این که تجربه ی دست اول خویش نویسنده (نویسندگان) باشد و نباید پیش تر در نشریه ی دیگری چاپ شده یا برای نشر نبی شده باشد. اساتید استادبانک اساسی تجربه و کیفیت تدریس بالایی هستند و میتوانند براحتی مفاهیم شیمی را به علم آموزان منتقل کنند. کتاب شیمی IB diploma: مکتوب های دیپلم IB در حوزه های متعدد از بهترین مکتوب ها برای دانش آموزان مقاطع دبیرستان است. این نشریه مقالههایی را به جهت داوری می فرستد که روزآمد، نیز سو دارای هدف ها و در راستا ی سرفصل های تعیین شده برای نشریه باشد و برای تهیه ی آن از منابع علمی اعتبار و به روز به کارگیری شده باشد.

ایندکسر