در عوض باید در فضایی بیرون از بازی راجع به فضای خصوصی افراد حیاتی آنان صحبت کنید، اینکه بعضی از نواحی تن جزو همین فضای خصوصی قرار میگیرند و بایستی از دید دیگران پوشیده بمانند. از سه سال به آن‌گاه که منطق بچهها صورت می گیرد میتوانند وسایل بازی را اساسی هم به اشتراک بگذارند و بازیها را گروهی انجام دهند اما مقداری خویش خواهانه عمل میکنند، بهتر میباشد از سه سال به آن گاه ورود به فضای اجتماعی مثل مهدکودکها نقش کودکان در انقلاب شروع شود. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفت وگو؛ برنامه«ترنج» حیاتی مسئله نقش همبازی در پرورش و خلاقیت کودکان و حیاتی حضور دکتر معالج زهرا فرهنگی (پزشک و فعال فرهنگی) و دکتر معالج نجمیه رستمی (روانشناس عمومی) و ارتباط تلفنی مهم دکتر معالج مهناز عسکریان (دکترای روانشناسی و مشاور نوباوه و خانواده) روی آنتن رفت. ترنج: نقش والدین و همسالان در همبازی شدن کودکان و متانت نقش کودکی اخناتون روان آن‌ها چیست؟ ترنج: نقش مراکز فرهنگی و مساجد در تدریس غیرمستقیم زندگی و بازی چیست؟ البته خوبتر می باشد اساسی مشاهده گرایش بچهها به همین بازی دورادور مراقب رفتارهای آن ها باشید تا هنگامی که حتمی بود به طور غیرمستقیم و به بهانههایی مثل دعوت آنان به تماشای تلویزیون یا این که حتی خوراکیهایی که دوست دارند، حواسشان را پرت کنید. رستمی: کودکان از دو سال و نیم تا سه سال آغاز به مشارکت اهمیت افراد دیگر می‌کنند البته به تعاملی که وسایل خود را در اختیار دیگران بگذارند نرسیدهاند. این‌که پسر بچهای دوست دارد لباسی درست نظیر لباس پدرش داشته باشد، در بازیهایش سراغ کیف او میرود و در بازی حیاتی بچههای نیز سن و سال همیشه نقش پدر را بازی میکند، یا دختر بچهای که در بین بازیهایش تمایل داراست سراغ کیف پیرایش مادر برود یا حتی اصلی کفشهای او شیوه برود کار خطایی انجام نمیدهد بلکه آشنایی درست را از تشابههای جنسیتیاش به تصویر میکشد. بازی موازی به این جور می باشد که دو نوباوه در مسافت 50 سانتیمتری یا این که کاهش و اکثر هر دو به یک بازی (مثلا اتومبیل بازی) درگیر هستند. لیبک گزارش می دهد مادرانی که به همراه فرزندانشان برای خرید می روند ۳۰ % و پدران تا ۷۰ % اکثر از خرید موردنظرشان خرید می کنند.یکی از دلایل حیاتی توجه بازاریابان به کودکان و افراد برنا به عامل افزایش درآمد ناشی از عمل های نیمه وقت آنان و در نتیجه افزایش قدرت خرید آنها و از همه مهم خیس تمایل آنها به خرید کردن است. بعضی از شرکت ها کارایی می نمایند از شیوه برندهایشان پلی فی مابین والدین و فرزندانشان تولید کنند. و این ها همه، ضربات تازیانه روزگاری غربت، بر تن مصدوم و نازک تر از گل دختری سه ساله است. برای شعور فرزند خودتان کارایی کنید به جهت آن ها وقت “مفید” بگذارید. فرهنگی: بایستی به جهت بچهها همبازی را آماده کرد؛ این مورد قضیه را می توان در فضایی نظیر مساجد یا سراهای محله و مرکزها فرهنگی موجود در مرحله شهرهای متعدد به وجود آورد. بازیهای خلاق فرصتی را به جهت نوپا مهیا میآورد تا از قوه خلاقیت و تخیل خویش در حل مسئله به کار گیری کنند و در جهت ارتقای همین قوه قدم بردارد.

ایندکسر