میانگین سرعت اینترنت در ایران نسبت به ماه گذشته افزایش یافته استرتبه‌بندی سایت‌های Speedtest بر اساس میانگین سرعت دانلود است تا سرعت‌هایی را که کاربر می‌تواند در بازار به دست آورد را به بهترین شکل منعکس کند. این سایت قصد دارد تا 15 فوریه 2023 به ارائه داده های میانگین عملکرد برای مقایسه ادامه دهد.

به گفته این سایت، تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس شاخص «متوسط» بهترین معیار برای سنجش تجربه روزانه است و شاخص «متوسط» معیاری است که میانگین تجربه کاربر را منعکس می کند.

آخرین آمار ارائه شده توسط «سپیدتست» نشان می دهد که سرعت اینترنت ثابت و همراه در ایران در «مردادماه» با افزایش نسبی سرعت همراه بوده است.این وب سایت از 2 معیار میانگین و میانگین برای سنجش رتبه و کیفیت اینترنت در کشورهای سراسر جهان استفاده می کند.

شاخص “میانگین” حد متوسط ​​محاسبه شده برای گروه است و “میانگین” نقطه میانی آمار است. این گزارش از شاخص‌های «میانگین» و «متوسط» برای بررسی وضعیت اینترنت کشورهای جهان استفاده می‌کند.

سرعت اینترنت موبایل به رتبه 69 رسید

براساس شاخص میانگین، ایران در ماه گذشته در رتبه 70 اینترنت ثابت و 145 در اینترنت همراه بود، اکنون سرعت اینترنت ثابت با افت 2 پله ای به رتبه 147 و سرعت اینترنت همراه به رتبه 69 رسیده است. یک رتبه

«میانگین» سرعت دانلود ثابت اینترنت 10.02 مگابیت بر ثانیه، سرعت دانلود 1.52 مگابیت بر ثانیه و تأخیر 29 میلی ثانیه است.

نوسانات تاخیری جیتر نیز معیارهای دیگری است که در این آمار قابل مشاهده است. بر این اساس، میزان نوسانات تاخیری 12 میلی ثانیه گزارش شده است.

میانگین سرعت اینترنت ثابت و همراه در ایران افزایش یافته است

حتما بخوانید:
بررسی Kyvol Cybovac S31: رباتی که خود را تخلیه می کند و تمیز می کند

سرعت «متوسط» اینترنت همراه و ثابت در ایران نیز در یک ماه گذشته افزایش یافته و جایگاه آن در بین کشورهای جهان بهبود یافته است. در حال حاضر جایگاه اینترنت همراه ایران با یک رتبه به 76 و اینترنت ثابت با 2 رتبه به 145 رسیده است.

بر اساس این شاخص، میانگین سرعت دانلود موبایل 41.28 مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود 13.21 مگابیت بر ثانیه و تاخیر 36 میلی ثانیه است. در اینترنت ثابت سرعت دانلود 23.23 مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود 14.33 مگابیت بر ثانیه و تاخیر 42 میلی ثانیه است.

بر اساس گزارش این سایت، در حال حاضر «میانگین» سرعت دانلود جهانی اینترنت موبایل جهانی 30.79 مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود 8.26 مگابیت بر ثانیه و تأخیر 29 میلی ثانیه و سرعت دانلود تلفن ثابت 69.14 مگابیت بر ثانیه، دانلودها 29.9 مگابیت بر ثانیه و تأخیر 10 میلی ثانیه است. .

در این گزارش هنگام محاسبه رقم «میانگین»، اعداد به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. در حال حاضر میانگین جهانی سرعت دانلود اینترنت موبایل 77.74 مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود 14.33 مگابیت بر ثانیه و تاخیر 36 میلی ثانیه است، در حالی که سرعت دانلود اینترنت تلفن ثابت 139.19 مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود 77.84 مگابیت بر ثانیه و تاخیر 18 میلی ثانیه است.


ادامه مطلب


دیدگاهتان را بنویسید