در نهایت اصلی هوادهی، مرحله آیتم لحاظ را تماما پاک میکنیم. در غایت روی مرحله فراهم شده، به منظور اشباع کردن، رزین مالیده شده و برگه بر روی سطح قرار میگیرد. از آنجایی که از ده سال ی ۱۹۹۰، استفاده از پلیمرهای مسلح شده مهم الیاف (FRP) در مهندسی عمران چشمگیر شد، پلیمرهای مسلح شده اهمیت الیاف کربن (CFRP) در نخست به جهت تقویت ستون ها آیتم به کارگیری قرار گرفت. مقاوم سازی دیواربرشی مهم FRP یک عدد از نحوه های مناسب به جهت بهبود خلق لرزه ای دیواربرشی می باشد. خوردگی فولاد نیز یکی از از عارضه ها کاهش گنجایش اهمیت دال می باشد که به کمک مقاوم سازی اساسی الیاف FRP می قدرت ظرفیت از دست رفته را جبران کرد . یکی از از کاربردهای FRP در مقاوم سازی ساختمان، تقویت ستون میباشد . به ادله تحمل بار کلیدی هر ماده ای که برای مقاوم سازی به کارگیری می شود بایستی مقاومت گسیختگی و مدول الاستیسیته بالایی داشته باشد که همین خاصیت به خوبی در الیاف frp وجود دارند. اصلی دقت به اینکه مقاوم سازی اهمیت frp می تواند نقش مؤثری در تقویت برشی و خمشی بنا داشته باشد به مهربانی می تواند دیوارهای بتنی را که نیروهای جانبی زیادی را بایستی تحمل نمایند تقویت نماید. دال های بتنی به دلایل متفاوتی اعم از طراحی، اجرا و یا این که موقعیت یگانه نیاز به مقاوم سازی پیدا می کنند. مقاوم سازی و بهسازی کف و دالهای بتنی بخصوص سقف بتنی از روش پوشش FRPباعث ارتقاء مقاومت خمشی، برشی و همچنین ارتقاء مقاومت در برابر خوردگی، ارتعاش، سایش (که سبب ساز افزایش عمر دال میگردد) و… از طرفی، بهسازی لرزهای سازهها بهخصوص در بخش ها زمین‌لرزه خیز، مهم فراوانی یافته است. به کار گیری از دیوار برشی به عنوان سیستم باربر جانبی سازه ها درحال حاضر دوچندان همگانی است، البته در دیوارهای برشی دیرین تر به عامل عدم درایت از سیستم بهسازی لرزه ای و نظر آن در طراحی سازه به علاوه ی گذر زمان، قابلیت و امکان جراحت دیدن افزایش می یابد. لذا دیوار در در مقابل بارهای جانبی دینامیکی و رفت و برگشتی ز‌لزله و محفظه های مستعد خوردگی حفظ میگردد. در این موقعیت ستون ها در برابر نیروهای وارده مقاوم می شوند تا در هنگام زلزله و تحمل بارهای لرزه ای بهترین کارایی را داشته باشند. لازم به ذکر میباشد در پاره ای موردها ممکن است عملیات مقاوم سازی به شکل هم زمان اصلی مراحل ترمیم و تعمیر انجام شود تا سازه موجود نخست به شرایط قابل بهره برداری رسید و آن گاه گنجایش های آن افزایش دیتا شود. واجب به ذکر می باشد که مقاوم سازی یک سازه، عملیاتی می باشد که در طی آن بنا در برابر بارها و نیروهای وارده مقاوم شده و عملکرد و خلق و خوی مناسب تری در برابر عوامل آسیب رسان مقاوم سازی بتن اساسی frp پیدا خواهد کرد. وقتی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه حساس مقاوم سازی دیوار برشی اصلی frp وب وبسایت خویش باشید.

ایندکسر