از نمونه های دیگر شیرهای فشارشکن، شیر پایلوت دار می باشد. در شیرهای پایلوت دار ساختار خاصی تماشا می شود، از مهم ترین اجزای همین شیر ، فنر تنظیم ، شیر هدایتگر ، دیافراگم اصلی و دیافراگم کمکی است. عنصر دمایی PTV لوله ریز استوانه ای است که از ورودی شیر دراز می شود و در داخل آب گرم قرار می گیرد. شیر فشار شکن مناسب تعیین شده را می قدرت به جهت حفاظت چکش آب تحت حالت تعریف‌و‌تمجید شده به کارگیری کرد. شیر فشار شکن کالاوال پایلوت دار مدل دیافراگمی در صنعت کاربرد زیادی دارد، در زمینه پروژه های ساختمان سازی از همین کالا مطلوب و مجهز به کار گیری می شود. از گونه های دیگر شیرهای پایلوت دار مربوط به مدل پیستونی است، از این شیر مجهز و مناسب در صنعت های گوناگون از جمله کانال های گسترده سیالات ، در آبیاری و کشاورزی به کار می رود. از انواع حیاتی شیرهای پایلوت دار مربوط به دسته پیستونی و دیافراگمی می باشد و این محصولات ویژگی های خاصی دارا‌هستند و از حساس ترین دسته های شیر فشارشکن پایلوت دار می توان به دیافراگمی اشاره کرد. شیر حساس در همین گونه به وسیله فشار پایلوت در اختیار گرفتن می شود، در جریان های بالا از شیر پایلوت دار به کارگیری می گردد. در شیر هیدرولیکی به وسیله اهرم دستی که به شیر اتصال می یابد جریان سیال در دست گرفتن می گردد، از شیرهای رایج و کاربردی می قدرت به شیر فشارشکن هیدرولیکی اشاره کرد. شیرهای پایلوت دار پیستونی هم اساسی متریال رتبه یک ساخته می شوند و در ایجاد همین فرآورده از مواد مناسبی به فعالیت می رود که میزان مرغوب بودن جنس را افزایش می دهد. در رابطه اهمیت تجهیزات تهویه مطبوع ، به جهت انتقال و توزیع سیالات پرفشار و همچنین به جهت آبیاری های پیشرفته از همین کالا حساس کیفیت استفاده میشود. شیر فشارشکن از حیث سیال دلیل ، اهمیت جور های مختلفی است، شیر هیدرولیکی در زمینه خودروسازی کاربرد متعددی دارد همچنین در صنایع سیمان و فولاد از شیر هیدرولیکی به کار گیری می شود، تهیه نمودن جریان سیال از دارای ترین خصوصیت های همین شیر است. شیر فشار شکن مستقیم از وزن یه خرده برخوردار هست و در کنترل جریان های قلیل از همین جنس به عمل می رود همچنین ساختمان این جنس به سادگی طراحی می شود و در حوزه های مختلفی به کار می رود. درصورتیکه شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در گزینه شیر فشار شکن کمپرسور لطفا از وب سایت ما دیدن کنید.

ایندکسر