آری، خداوند این چنین به یوسف (علیهالسلام) رده داد، و افتاده به چاه را به منزلت عزیزی رسانید. وقتی یوسف را در معرض فروش دید، او را خرید و به طرف منزل خویش آورد. وضعیت اجتماعی و روانی،در نوع عکس العمل افراد تأثیر دارد.همسر عزیز آنگاه که از افشای فعالیت زشت خود می ترسد،درها را می بندد، «غَلَّقَتِ الْأَبْوابَ» ،امّا زمانی که زنان مصر را همراه و همداستان خود می بیند،علناً می گوید: «أَنَا راوَدْتُهُ» من او را فرا خواندم.در جامعه هم هنگامی حساسیّت به زشتی گناه از فی مابین برود،گناه آسان می شود. در سکانسی از سریال در زندان به یوسف حمله میکنند و من خودم را سپر او قرار می‌دهم و شمشیر میخورم و زخمی یوسف اسدی تیک آبی میشوم. لذا زندان بان که شیدا کردار یوسف شده بود،وقتی به او گفت:من تو را دوست دارم. پس از سالها حضرت موسی مقابل السلام جنازه او را از آن مکان خارج نمود و در فلسطین دفن کرد. نهی از منکر اصلی برکاتی هست که در آتی واضح می شود.نهی «لا تَقْتُلُوا» یوسف را نجات داد و در سال های بعد،او مرزوبوم را از قحطی نجات داد.همان نوع که آسیه،همسر فرعون حساس نهی «لا تَقْتُلُوا» ،جان موسی را نجات بخشید و او در سال های بعد،بنی اسرائیل را از شر فرعون نجات داد. هنگامی که یعقوب، مردم بنیاسرائیل را به خداوند یگانه دنیا فرا خوانده و از پرستش خدایان سرد و سنگی انذار میدهد؛ خداوند، پیامبر بعدی را در نسل او قرار دیتا و یوسف را به وی عطا می‌نماید که در حسن و جمال، بینظیر است. 9-حسود تصور می نماید اهمیت نابود نمودن دیگران،نعمت ها به جهت او می شود. 11-علم وآگاهی،همیشه برهان غربت از انحراف نیست.برادران حساس آنکه قتل یا این که تبعید یوسف را بد می دانستند؛ «تَکُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْماً صالِحِینَ» امّا مبادرت کردند. گاهی عشق و علاقه زیاد،سبب دردسر می شود؛یعقوب،یوسف را خیلی دوست داشت و همین دستور موجب حسادت برادران و افکندن یوسف در چاه شد.چنانکه علاقه زلیخا به یوسف،به زندانی شدن یوسف انجامید. مصطفی هنگامی بازیگر نقش یوزارسیف عزیز مصر اصلی بازی در همین تیم تلویزیونی توانست خودش را در میدان بازیگری دارای اسمو رسم نماید و همینطور کتایون ریاحی بازیگر نقش بانو زلیخا است که به جرات می توان گفت خانم ریاحی بازیگر زن کاربلد سینما و تلویزیون ایران هست که به جهت ایشان آرزوی موفقیت و سربلندی داریم. وقتى ساقى نزد یوسف آمده تفسیر خواب فرمان روا را خواست و گفت که تمامی مردم منتظرند پرده از همین راز برداشته شود، یوسف در جوابش گفت: هفت سال پى در پى کشت و زرع نموده آنچه درو مى نمایید در سنبله اش مى گذارید مگر مقدار اندکى که مى خورید، سپس هفت سال دیگر بعد از آن از آن مى آید که آنچه اندوخته اید مى خورید مگر اندکى از آنچه انبار کرده اید، بعد از آن بعد از این هفت سال، سالى فرا مى رسد که از قحطى نجات یافته از میوه ها و غلات بهره مند مى گردید. 7-حسودان گمان می نمایند که:از دل برود هر آنچه از دیده برفت. درصورتیکه شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در گزینه Www. yousefasadi. com بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر