در صورتی که میخواهید فرم کلی بدن خود را بهبود دهید. در ارتفاع بازه بلوغ، ژنیکوماستی میتواند پسران را هدف آزار و اذیت هم سن و سالیان خویش قرار دهد و انجام فعالیتهایی مثل شنا کردن و بده بستان لباس در رختکن را مبتلا اختلال کند. ترفند Pull-through: همین طریق کمترین از سایر روشها قلیل تهاجمیتر هست و در آن تنها یک برش کوچک (در حدود 5 میلیمتر) در حاشیه یهالهی نوک سینه تولید می شود و از شیوه این سوراخ کوچک و حساس استعمال از لیپوساکشن، غدد درون سینهای که زیرهالهی نوک سینه قرار دارند، خارج کشیده میشوند. زمان بهبودی پس از لیپوساکشن فقط به یک‌سری روز زمانه نیاز دارد. در بعضا موردها شخص نیاز به معالجه دارد. علاوه بر این، کلیدی به کار گیری از همین تکنیک در مقایسه اصلی کار جراحی باز، عارضه ها کمتری پس از معالجه در درمان ژنیکوماستی به شیوه خانگی شخص بازدید میشود. در همین شرایط الگوی ساخت ترک (بریدگی) برای معالجه شخص به موقعیت خاص وی و اولویتهای جراح بستگی دارد. اختلاف ارزش میان لیپوماتیک سینه و برش پوست طولانی تر سینه بخش اعظم به استدلال پروسه فعالیت تهاجمی خیس است. به این ادله بخش اعظمی از مردان مسن تلاش میکنند، حساس جایگزین نمودن هورمون تستوسترون به معالجه خویش بپردازند. مردانی که تستوسترون دریافت میکنند، معمولاً نتایج قابلتوجهی به دست میآورند. این فعالیت بسته به میزان بافتی که بایستی برداشته شود، به طور معمول حدود یک یا دو ساعت طول می کشد. یکی از کارداران نا خوشایندی که برخی آقایان اهمیت آن مواجه میباشند ، بزرگی سینه یا ژنیکوماستی است. واجب هست یک سری دست لباس سهل وآسان اماده نمایید که طی 4 هفته بعد از آن از جراحی آنان را بپوشید. در صورت مصرف همین داروها به دنبال راهی برای جدا مصرف آنها باشید. دست‌کم از 4 هفته قبل از جراحی، کشیدن سیگار و مصرف نیکوتین را ترک کنید. در صورتی که به خاطر بزرگ بودن سینههایتان از در آوردن لباستان در عده پرهیز میکنید یا این که مایل به شنا کردن در استخر، کمپانی در فعالیتهای ورزشی یا تمرین در باشگاه نیستید. هنگامی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط اساسی درمان ژنیکوماستی در کرج وب تارنما خویش باشید.

ایندکسر