این برچسب هم از نظر کیفیت و نیز از نظر میران به صرفه و اقتصادی بودن یخچال فریزر اهمیت متعددی دارد. انواع یخچال فریزر یخچال ال جی را بررسی کنید و ساید بای سایدها، یخچالهای فریز در بالا و یخچالهای فریز در پایین را حیاتی یکدیگر مقایسه نمایید و فناوری مورد نیاز خویش را همسو کلیدی اعتماد به بضاعت و توان جنس تعیین کنید. یخچال فریزر فریزرها از لحاظ مدل طراحی و کارکرد به تعدادی مدل ی اهمیت تقسیم می شوند که اهمیت ترین نوع های آن شامل یخچال فریزر ساید بای ساید، دوقلو، چهار در، بالا ذیل و در فرانسوی می شود. دمای داخل یخچال فریزر بایستی سه درجه بالای صفر و دمای درون یخچال باید سه تا چهار رتبه ذیل صفر باشد . میزان روزگار مراقبت مواد غذایی در فریزر بستگی به نوع آن ، رتبه ی آلودگی و وضعیت گوشه و کنار دارد. به هر بار گشوده و بسته کرد در سردخانه در فصل تابستان ، رتبه ی حرارت باطن سردخانه سریعا بالا می رود، پس باید درجه ی سوزوسرما را بیشتر نمود تا سرمای لازم زودتر در داخل فریزر ساخت شود. برای باز یافتن بوگیری دوباره زغال، هر تعدادی وقت یک توشه کیسه زغال را در آفتاب بگذارید یخچال بانه ارزان تا خشک شود. در بعضی مواقع یخچال فریزر بوی مواد غذایی را به خویش می گیرد و باعث می شود هر آنچه درون آن قرار می دهیم بو بدهد ، در همین هنگام به جهت برطرف کردن بوی فریزر پاره ای زغال را نیم کوب کنید و در پارچه ظرافت بریزید و بعد از آن طبقه بالای فریزر قرار دهید. مواد غذایی زیادی را در فریزر بر بر روی هم قرار ندهید چون سوز و سرما کاهش داخل تمامی آنان رخنه می نماید و زودتر خراب می شوند. تهیه اشتباه ترموستات باعث خرابی و یخ زدن مواد غذایی می شود ، همینطور مصرف انرژی را هم افزایش می دهد. یخچال فریزر را به طورمرتب برفک زدایی کنید؛ چرا که ارتقاء قشر برفک، مصرف انرژی بالا خرید یخچال ساید می برد. در رخ سوت کشیدن فریزر و میزان قلیل برودت آن می بایست اهمیت یک چکش پلاستیکی ضرباتی آهسته به فیلتر و نقاط متعدد لوله های رابط به خصوص ابتدای اوپراتیورها(لوله هایی از کالا آلومینیوم به جهت انتقال پر سرعت و خوب سرما) وارد نمایید و در صورتی که عیب رفع نشد لوله هارا بشویید .

ایندکسر