از دمپر برقی گرد در مسیر کانالهای گرد به کار گیری می شود (مانند کانالهای مارپیچی و کانالهای گرد کلیدی درزهای طولی) و شامل یک حجم استوانه ای میباشد که توسط یک تیغه دایره ای صورت نصب شده در مرکز این استوانه تهیه و تنظیم می شود. دمپر دستی وسیله ای است که به جهت در اختیار گرفتن کردن جریان هوا و حتی انقطاع و وصل نمودن این جریان هست که در میان مسیر هایی مانند نتورک کولر، دودکش، هواساز، و .. که وظیفه انتقال جریان را دارا‌هستند به کار می رود و استعمال میشود. کرکره برقی بوسیله یک موتور الکتریکی کارگزاشتن شده در بدنه خارجی کرکره فعالیت می کند. دمپرهای اتوماتیک توسط موتور الکتریک یا این که پنوماتیکی که روی محور دمپر در فضای بیرونی دمپر تعبیه شده هست در اختیار گرفتن می شوند. گونه پره متقابل به جهت تهیه و تنظیم دبی به عمل میرود؛ چون نمودار تغییرات دبی بر حسب بازشو دمپر تقریباً خطی است. دمپر كانال موتوری جهت در دست گرفتن ميزان دبي هوا در نتورک ها و دريچه ها به فعالیت مي رود و عملكرد آن در كانال هاي هوا دقيقا همانند شير آب در خطوط لوله آب رساني میباشد . این کار را میتوان به دو طرز دستی و اتوماتیک انجام داد. به این نحوه که در ارتفاع تابستان به دلیل این که هوای سرد را می بایست به بالای خانه انتقال داد تا دمای معتدل و خنک تری در محفظه برقرار شود. دمپر بادی اهمیت ساختار فریم اساسی فریمِ ۳ سانتیِ یک طرفه می باشد.دمپر بادی در پشت حرفه و در نمای بیرونیِ محفظه قرار می گیرد و هم زمان حساس عملکردِ رشته گشوده یا این که بسته می شود. دمپر دربین نتورک برقی می تواند در نتورک اسپیرال یا این که نتورک گرد اهمیت درز طولی در دو بخش شامل خط حساس مجرا و همینطور پشت دریچه ها به کار گیری شود. قابِ دمپر چهارگوش موازی علاوه بر عمق ۱۵ سانتی اساسی یک فِریمِ ۳ سانتیِ دوبل می باشد که از هرطرف( پشت وجلو) بصورت موازی اهمیت ایستاییِ دمپر، نقشِ فلنچِ رابط را حیاتی کانال هوا ایفا می نماید و هنگام کارگزاشتن دمپر به کانال، هر طرفِ دمپر اهمیت همین قاب ۳ سانتی بصورتِ یک لنگه فلنچ به فلنچ نتورک پیچ و فیکس می گردد. دمپیر برقی وسیله ای برای در دست گرفتن میزان هوایی ست که از جریان هوا در نتورک عبور می نماید یا این که آن را مسدود می کند (کانال گرد ، از پاراگراف نتورک مارپیچ یا این که اسپیرال ، مجرای طولانی کلیدی درز گرد و مجرای چهارگوش مستطیلی). کانال گرد یا این که نتورک پیچ در پیچ را انجام می دهد. از نمونه های قابل ذکر برای دمپر هوا می قدرت به دمپر هوا بُر اشاره نمود. اسم همین دمپر به دلیل گشوده و بسته شدن آن به رخ دستی است. درصورتیکه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها دوچندان عمده در مورد دمپر کانال صنعتی لطفا به مشاهده از وب وبسایت ما.

ایندکسر