البته صرفا به کارگیری از آن یکبار در هفته به مدت ۳۰ ثانیه کفایت می کند در غیر همین صورت، نهتنها موءثر نمیباشد بلکه اساسی کمتر رشد باکتریهای موءثر ممکن است فرد را مبتلا مشکلات جدیدتری کند. همین ماده ، با بسیاری از ترکیبات مخلوط می شود تا جامدات بلوری مفید به تیتر دست اندرکاران اکسید کننده ملایم ساخت شود. کمپانی بیسموت تامین کننده گونه های مواد شیمیایی از پاراگراف آب اکسیژنه کلیدی انواع گرید میباشد. پتروشیمی دانشمند وارد کننده آب اکسیژنه برندهای پاشا ترکیه، سول وی، دگوسا، ایونیک در دو گرید صنعتی و خوراکی می باشد و همچنین نماینده فروش آب اکسیژنه اهل ایران است. شیمی تحلیلی هم از دیگر حوزههایی هست که از آن برای تولید مواد متخلخل و مواد ضدعفونی کننده علاوهبر مواد سپید کننده استفاده میشود. آب اکسیژنه (H2O2) که به هیدروژن پراکسید هم آوازه دارااست از حیث ظاهری بصورت مایعی واضح و بیرنگ میباشد که در غلظتهای متفاوت تولید می‌گردد که به طور معمول درجه خلوص آن دربین ۳۰ تا ۷۰ درصد است. از H2O2 تجاری، همانطور که در داروخانهها به صورت محلول ۵/۲ درصد یا این که ۳ % به فروش میرسد، می توان به جهت از بین بردن لکههای خون بر روی فرش و لباس به کارگیری کرد. از همین مخلوط برای از در بین بردن زردی دندانها، شست و شوی گوش، از در بین بردن بی آبی پوست شکل و دهها آیتم دیگر قابل به کارگیری است. از سوی دیگر در وضعیت یکنواخت سرانجام تحویل دادن آب اکسیژنه در شرایط پایدار، پروفیل غلظتی هست که به شرایط آزمایش وابسته نیست. همین ماده در بسته بندی های پلاستیکی و شیشه ای وجود دارد که شرکت مرک و سیگما آلدریچ از جمله ایجاد کنندگان هیدروژن پراکسید آزمایشگاهی و شرکت های پاشا ترکیه و دگوسا بلژیک از پاراگراف تولید کنندگان آب اکسیژنه صنعتی می باشند. محلول سولفوریک ۵۰ % وزنی در همین نحوه نقش مهم را دارد. محلول پراکسید هیدروژن ۲۰ % وزنی حاصل اثر گذاری هوا بر ترکیب آنتراهیدروکینون است. دو-اتیلآنتراکوئینون که از مشتقات آتراکینون محسوب می‌شود در اثر واکنش اصلی هیدروژن موجب ساخت آنتراهیدروکینون آب اکسیژنه را می بایست در جای تاریک نگهداری کرد میگردد. اگر چه این محلول خاصیت بینظیری را در حوزههای مختلف ایفا می‌نماید ولی از نظر شیمیایی جزء جور مواد غیرقابل احتراق و منفجره پرخطر دستهبندی میشود که می تواند اهمیت ادغام اساسی مواد متفاوت نتیجه ها غیرقابل کنترلی را منجر شود. کاربردهای متنوع هیدروژن پراکسید همین مخلوط شگفتانگیز می تواند در صنایع شیمیایی علاوهبر طبی و صنعت نقش ویژهای ایفا کند. اگر شما هر گونه سوالی در ارتباط اهمیت چه جایی و طریق به کار گیری از آب اکسیژنه نمی تواندرنگ دارید، می توانید با ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

ایندکسر