به جهت یادگیری دستور لهجه انگلیسی، روشهای متعددی توصیه می‌گردد که بسیاری از آن ها غیرعلمی و در مواردی تماما مضر هستند و به پروسه یادگیری شما جراحت وارد میکنند. چنانچه همچنان اصرار دارید که حتماً کتاب گرامرتان را بخوانید و مرتباً مرور کنید، دستکم کلیه نکات مربوط به یک قاعده دستوری و کلیه استثنائات را در یک جلسه به صورت سریالی مطالعه نکنید، زیرا همین فعالیت فراوان مضاعف مضر و غیراصولی است؛ در وهله اول، قاعده اهمیت را یاد بگیرید و مطمئن باشید وقت به جهت یادگیری استثنائات بسیار است. این شیوه را به عنوان اخرین شیوه تدریس زبان انگلیسی به شما معرفی می کنیم در همین طریق نیاز هست که شما از اول اندکی لهجه انگلیسی را یاد گرفته باشید و آنگاه به جهت تقویت زبان انگلیسی خود به امتحان های آنلاین روی اورده باشید. صحیح میباشد که همین مورد قضیه در گزینه همگی نکات گرامری پیش می آید، ولی چنانچه نکات گرامری را بهصورت سریالی و پشت سرهم یاد بگیرید، مطمئن باشید این جور “فراموشی” مضاعف بخش اعظم از موقعیت معمولی خواهد بود. حتی می توانید به شکل آنلاین در کلاس ها کمپانی کنید. اهمیت این حال، حتی در این موقعیت نیز بهتر می باشد از مراجعه به مکتوب گرامر صرف نظر کنید و اجازه بدهید گذر زمان و تماس طولانی مدت اهمیت زبان انگلیسی، نکات گرامری را به صورت خیلی موثرتر به شما آموزش دهد. چند سال دارید. کودکان خوبتر از بزرگسالان یاد می گیرند. به جهت تعریف‌و‌تمجید قصه می بایست از زمان قبلی ساده به کار گیری کنید: درصورتیکه نحوه به کارگیری از دوران گذشته معمولی را نمیدانید، اکنون زمان خوبی به جهت به کار گیری از کتاب گرامرتان است! سالها پیش، کتابی دیدم که همگی قواعد و استثنائات املائی لهجه انگلیسی را بهدقت در بیش از 200 صفحه لیست کرده بود! کلیدی به عمل بستن این یک راهکار و صرفا حیاتی سه چهار عدد آزمون آزمایشی، این توشه به راحتی میتوانستم بیش از 90 درصد پرسش ها را به صدق پاسخ دهم! در فرایند یادگیری گویش دوم، عادتها بزرگترین دوست شما خواهند بود، ولی در عین درحال حاضر عادت های بد ترقی شما را کند خواهند کرد: اضطراری میباشد بعضی وقت ها یکی دو ساعت دست از کار بکشید و برای یادگیری موثر، ارّه خود را تیزکنید. اگر شما هر دسته سوالی در ارتباط اصلی چه جایی و روش استفاده از آموزش لهجه انگلیسی جلسه دوم دارید، می توانید کلیدی ما در ورقه وب تماس بگیرید.

ایندکسر