برایان تریسی به عنوان یکی از از موفقترین سخنرانهای دنیا، در این مکتوب به شما آموزش می‌دهد که چطور مهم اعتماد به نفس و شهامت کلام کنید تا نظر کلیه جلب این بضاعت شما شود. در آموزش رشته ابلاغ و سخنرانی یکی از تمریناتی که در دوره فن ابلاغ و سخنرانی انجام می دهیم تمرین پرتاب صداست. مخاطب در آغاز صحبتهای شما به چیزهای زیادی اعتنا می‌نماید و یک عدد از همین موردها همین اعتماد به نفس است، در صورتی که اعتماد به نفس شما در مرحله مهربانی قرار داشته باشد مخاطب به سراغ پارامترهای دیگری می‌رود و البته در صورتی که اعتماد به نفس شما در مرحله قابل قبولی قرار نداشته باشد مخاطب به حرفهای شما توجهی نمیکند حتی در صورتی که واقعا حرفهای تازه و مفیدی به جهت گفتن داشته باشید. این تمرین به شما یاری می نماید که در اختیار گرفتن بهتری روی تنفس دیافراگمی داشته باشید. آنگاه تا جایی که میتوانید تنفس عمیق انجام بدهید و به حرکت دست خود که روی پرده دیافراگم قرار داراست دقت کنید. فرض کنید یک ورزشکار به جای اینکه هر روز یا این که یک روز در بین یک ساعت تمرین کند، تنها اخیر هفته ها ۷ ساعت تمرین کند. در اولی سعی ها ممکن است هوا خیلی سریع خارج شود، ولی به تدریج خواهید دید که دوران بیشتری طول میکشد تا هوا کاملاً بیرون شود. این سوال برای ما پیش می آید که، تنها افرادی که گوینده و دوبلور هستند به این مهارت نیاز دارند. بسیاری از افراد تا به اکنون برای ارتقاء و بهبود بخشیدن مهارت های کلامی خویش از کتاب و مقالههای گوناگون استعمال کردهاند و سرانجام مناسبی هم به دست آوردهاند. البته خیلی از ما نمیدانیم از این تجهیزات چگونه در غایت اقتدار و بهره وری استفاده کنیم. در این نوشته می آموزیم که چطور صدای عالی و قدرتمندی داشته باشیم. در حیقیقت فن بیان عالی مثل جرقه ای است که ما را به حرکت وادار کرده و می تواند سکوی پرتاب ما باشد. چنانچه شما در محفظه کار خوب حرف نکنید و همیشه در پشت صحنه و در خموشی باشید در همین رخ در غایت شغل شما به خطر می افتد و یا نمی توانید به آن عاقبت و پیشرفت دلخواه خود برسید. دقت نمایید که صدای «هس» به رخ یکنواخت ساخت شود. هنگامی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط با فن ابلاغ شهرکرد وب تارنما خویش باشید.

ایندکسر