اکثری از بیمه ها، جراحی ژنیکوماستی را زیر پوشش قرار نمی دهند، به این خاطر خوب تر می باشد در مورد هزینه کار ژنیکوماستی بی تردید حساس جراح خود مشورت کنید. جراح از یک پانسمان فشاری برای پانسمان کردن استعمال خواهد کرد که می بایست تا دو هفته آنگاه از جراحی گشوده نشود. • استروئید آنابولیک (معروف به داروهای نیروزا) و داروهای آندروژنی که بوسیله پزشکان برای بعضا بیماریها تجویز میشوند و یا این که گهگاه وقت ها به وسیله ورزشکاران به طور غیرقانونی به جهت تقویت کارایی ورزشی و عضلهسازی مورد به کارگیری قرار میگیرند. اگر هر کدام از داروهای شما می تواند باعث ژنیکوماستی شود، از جایگزین های دیگری به کار گیری کنید. داروهای فعلی، مکملهای ویتامینی و داروی گیاهی خاصی مصرف می کنید؟ علت تجویز تمام همین چکاپ ها، این است که دکتر مطمئن شود ادله حساس التهاب پستان چیست چرا که مشکلات دیگری مثل چربی در بافت سینه، عفونت پستان و سرطان نیز سبب ساز پیدایش التهاب می شوند. در این جراحی حیاتی برداشتن چربی های اضافی اساسی طریق هایی مثل جراحی لیپوماتیک و یا این که لیپوساکشن، آنگاه برداشتن پوست و بافت های چربی انجام می شود. 5. دسته پنج ژنیکوماستی، جور حادی از بزرگ شدن بافت سینه در مردان است. افرادی که از ژنیکوماستی جور پنج رنج میبرند، ممکن است در گیر کاهش وزن شدید شدهاند یا gynecomastia 6 months post op اضافه وزن دارند! • هیپوگنادیسم: به بیماریهایی گفته میگردد که در ساخت مرحله طبیعی تستوسترون تداخل به وجود میآورند، از جمله بیماریهایی نظیر سندرم کلاین فلتر یا این که نارسایی غده هیپوفیز میتوانند به ژنیکوماستی دارای ربط باشند. مانند گونه ۳، ژنیکوماستی مدل چهار شامل گرد شدن پستان است. بعضا از تومورها، نظیر موارد مربوط به بیضه، غدد فوق کلیوی یا این که غده هیپوفیز، می توانند هورمون هایی تولید نمایند که تعادل هورمون مرد و زن را تغییر و تحول می دهد. • تومور: بعضی تومورها که بیضهها، غدد فوق کلیوی یا این که غده هیپوفیز را سرگرم می کنند میتوانند موجب ایجاد هورمونهایی شوند که تعادل هورمونی زنانه-مردانه را برهم بزند. هنگامی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه حیاتی لیپوساکشن ژنیکوماستی وب وبسایت خویش باشید.

ایندکسر