بازیکنان دیگر ممکن هست حیاتی او موافق باشند و آنها هم آن بازیکن را مجرم نمایند و یا اینکه مخالفت کنند. خدای بازی مافیا پس از بر زدن کارت ها، آن ها را در جلوی هر بازیکن می گیرد تا یکی از انتخاب کند. کارت های تک (مانند تک دل) – برای اعضای مافیا است. این بازیکنان باید همت نمایند زنده بمانند و همینطور دارای شناسایی و فهم و شعور درست، اعضای مافیایی را شناسایی و در روز و دادگاه، حذف کنند. پس درصورتیکه قصد دارید تا این بازی هیجان آور و جذاب را حیاتی دوستان خوب یا در توده خانوادگی امتحان کنید، مطالعه همین نوشته می تواند به جهت شما موءثر باشد. همین بازیکنان معین می نمایند که چه کسی می بایست در شب کشته شود. در همین صورت، شما باید از مراقب باشید تا از هم محافظت کنید، صحیح به عبارتی طور که مافیا از همتیمیهایش دفاع میکند. در صورتی که این حدس صحیح باشد، آن عضو مافیا از بازی حذف می شود. همین بازی یک روایتگر داراست که از نقش همه باخبر است و بازی را مدیریت می کند. پاسبان نقش مقابل گروگان گیر هست که اولین نفر قبل از گروه مافیا بیدار می شود و از نقش یک یا این که دو نفر در برابر گروگانگیر نگهبانی می نماید و اجازه نمی دهد نقش همین افراد گرو گرفته شود. بطور کلی قانون های بازی مافیا در همین حد خلاصه میشود. دلیر : شهروندی میباشد که در فاز شب اهمیت ندای گاد بیدار شده و شخصی را گزینش میکند. در بعضا بازی ها، دفاع بوسیله شخصی که به عنوان نماینده قانونی گزینش شده میباشد انجام می شود. او ادامه داد: درباره این که گردانندگی بازی مافیا بخواهد لطمه ای به بازیگری من بزند، ضروری می باشد بگویم من در فصل نخستین مافیا یک‌سری توشه از شیوه خود آقای ابوطالب که از قبل در «رالی ایرانی» حساس ایشان فعالیت کرده بودم و او را میشناختم، دعوت شدم و تعدادی توشه هم از نحوه آقای سعید اسماعیلی که مجری طرح این بازی بود و از دوستانم هم هست، به من محبت کردند البته من هر بار به عنوان ها مختلف عذرخواهی کردم و به نوعی از ذیل همین توصیه در رفتم، به عامل اینکه برایم مثل یک هندوانه دربسته بود. که پاسخ داد: راستش من خودم را در «شبهای مافیا» در پوزیشن مجری نمی بینم، زیرا به هیچ عنوان این عمل اجرا نیست و گرداننده مافیا یک توضیحات یگانه به خودش و تفسیر وظایفی دارد که زمین تا آسمان اهمیت مجری فرق دارد؛ کما این که از روز اولیه هم آقای سعید ابوطالب به من گفت به هیچ عنوان حتی در یک کادر نیز به لنز نگاه نکنم تا اینگونه نباشد که نظیر مجریان برنامه ها بخواهیم مستقیم با مخاطب کلام کنیم. جادوگر – یک شهروند که می تواند هر شب فردی را که گمان می کند مافیا هست را بکشد یا تصمیم بگیرد تا یک بازیکن را نجات دهد. مامور غیرقانونی عدالت – یک شهروند که می تواند هر شب یک نفر را بکشد. همین مسئله آنقدر ادامه پیدا می نماید تا بالاخره بازیکنی گناهکار شناخته و از بازی حذف شود. اگر دکتر معالج بازیکنی را تعیین کند که تصمیم گرفته شده است توسط اعضای مافیا کشته شود، آن شخص زنده می ماند. پس از بسته شدن چشم تمام بازیکنان، مدیریت اعضای مافیا را بیدار می نماید و به آنها اجازه می دهد تا یک نفر را به جهت به قتل رساندن انتخاب کنند. اگر بازیکنی که نوبت اوست، اجازه دهد، درخواستدهنده مطلب خود را مطرح میکند. همینطور پدرخوانده می تواند به صورت انفرادی بیدار شود و اذن ندهد اعضای گروه او بیدار شوند. در ابتدا مدیر به بازیکنان اعلام می کند که چشمان خویش را گشوده نمایند و بعد از آن شخصی که دیشب کشته شده هست را معین می کند. البته این مورد قضیه در صبح صرفا به شکل کلی اعلام می شود و نام شخصی که کشته و نجات داده شده می باشد اعلام نمی شود. هرکسی که به فردی شک و تردید دارد، می تواند او را به عضویت در مافیا متهم کند. در همین سطح میتوانید دوباره شب اعلام کنید و از مافیا سوال نمایید که چه کسی را میخواستند بکشند. تفاوت این دو نوع بازی، در تعداد افراد و نقش های آن است. این شخص بایستی کسی باشد که قوانین را بداند و در رخ امکان، تا قبل از این بارها بازی را انجام داده باشد. هر کدام فقط یک بار قابل انجام است. با این که صرفا نقش های ضروری بازی، شهروند و مافیا است، البته بازی مافیا مهم نقش های بسیار گوناگون و متنوعی می باشد که می تواند به جذابیت بازی طولانی تر کند. مافیا بیدار و اساسی نیز آشنا می شوند. شما حساس یک دورهمی ساده می توانید، اطرافیانتان را به یک بحران دعوت کنید و از لحظات خویش لذت ببرید. درصورتیکه از نوشتن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در گزینه بازی مافیا نصیب سوم لطفا از صفحه ما بخواهید.

ایندکسر