جدولها به صورت عکس ارایه نگردند و شمارهگذاری پشت سرهم داشته باشند و در متن مقاله به شمارهی جدولها به شکل پی در پی اشاره گردد. در این مقاله ما سعی می نماییم از میان نکات مهمی که در زمینه تالیف نوشته علمی وجود دارد؛ به 10 نکته اهمیت اشاره کنیم. و تمامی فرآیند شامل سابمیشن، مراحل داوری، پذیرش و چاپ مقالات بدون دریافت وجه انجام می گیرد. از آنجائیکه مجله به دو لهجه پارسی و انگلیسی انتشار می یابد، کل مقاله به هر دو گویش به محل کار مجله ارسال گردد. نویسندگان در درخواست چاپ مقاله ی خود به سردبیر دارای تعهد شوند تا گرفتن جواب نهایی، مقاله را به جهت نشریه ی ادواری دیگری ارسال ننمایند و این مقاله در هیچ کدام از مجلات داخلی و یا این که خارجی چاپ نشده باشد. باشد. چکیدههای فارسی و انگلیسی مقاله بایستی اهمیت هم انطباق تام داشته و به یار متن تمام مقالة فارسی، به طور همزمان ارسال شوند. تمام لغت ها اختصاري غير متعارف را زماني که براي بار نخستین به کار گیری ميگردد، به طور تمام در باطن متن تعريف شوند. در جوامع اشارهشده ارائه خدمات غربالگری پاپاسمیر و ماموگرافی بسیارضعیف بود و اکثر آن ها مشاوره اضطراری را از پزشک معالج دارای ارتباط اخذ نمیکردند و دوراندیشی زیر و مراقبتهای ضعیف تهیه و تنظیم خانواده تماما مشهود بود. حق چاپ: مسئوليت تمام منايع و مطالب چاپ شده از ديدگاه اخلاقی و حقوقی بر عهده نويسنده (نويسندگان) خواهد بود. درصورتي که تعداد نويسندگان بيش از 6 نفر باشد، مشخصات 6 نويسندهي اولیه به طور کامل نوشته شده و پس از آن عبارت” al. et دانلود نوشته گوگل ” آورده شود. علايم و اختصارات: از لغات اختصاري استاندارد به جاي کلمه ها تمام استفاده شود. جداولی که اساسی به کارگیری از سایر نرم افزارها به­ رخ تصاویر غیر قابل ویرایش تولید شده باشند، مورد پذیرش نیستند. عرض شکلها بايد حتي الامکان به گونهاي تنظيم شود که قابل چاپ در يک ستون اهمیت عرض8 سانتي متر باشد. نویسندگان لازم نیست وجهی را بایت چاپ نوشته در مجله بهداشت پرداخت نمایند. مقاله کنفرانس: اسم خانوادگی و حروف نخستین نام نویسنده یا نویسندگان. عنوان مقاله. نام مجله. همچنين ذکر نام مجموعه و يا مؤسسهای که مطالعه در آن، انجام شده و يا حمايت مالی نموده است، حتمی است. کتاب در راستا مهندسی کامپیوتر است و بعضی مطالب مدیریتی هم در آن وجود دارد.

ایندکسر