در همین محیط دو یاتاقان (ساچمه ای) قرار داشته که باطن روغن غوطه ورمیباشندوحکم تکیه گاههای میل محور رادارند.انتهای میل محور به یک پروانه که باطن پوسته جا داراست متصل شده است. گشتاور – وزن قطعات – نیروی هیدرولیکی شعاعی ومقدار طراحی شافت ها همین بارها به طور هم زمان کلیدی مسافت یاتاقان ها ،مقدارover huge آویخته ازیک سر،سرعت های بحرانی ومحل تاثیر بارها مورد تحلیل قرارمیگیرند. همچنین شافت ها می بایست تحمل بار های ضربه ای ناشی از پیچش و عدم پیچش و تنش های حرارتی بهنگام سرد و گرم شدن را داشته باشند. این ارتعاش باعث ساییده شدن پروانه و پوسته میگردد.دربعضی مواقع منجر جام کردن پمپ میشود.برای پرهیز ازاین حال و روز از یک رینگ سایش استفاده میشودکه هم درپروانه و نیز درپوسته کارگذاشته میگردد. ارتعاش زیاد،فشارزیاد وکارمداوم منجر سائیده شدن حلقه ها شده که می بایست به موقع ردوبدل شوند. شماتیک برگه کانتور که چکیده از بازه زمانی آن برش خورده است. اولين كار پمپ عبارت میباشد از تخليه هوا از باطن لوله مكش، اين کار باعث مي شود كه فشار اتمسفر بتواند به مايعات فشار وارد نموده و آن ها را به قسمت چرخنده پمپ و يا پيستون هدايت نمايد. علت اين فرمان وجود وزن ستون آب هست كه در عمل تعادل فشار هواي بيرون و درون لوله مداخله نموده و اين عمل را تسريع مي بخشد. حال در شرایطی‌که لوله اي طويل را در يك پایان مسدود نموده و انتهاي ديگر آن را به ظرف حاوي آب وارد سازيم و هواي داخل لوله را تخليه كنيم، خواهيم ديد كه آب لوله کلیدی فشار اتمسفر ( يك كيلوگرم بر سانتيمتر مربع ) به طرف بالا حركت مي كند. همانطور که در رخ تحت نشان داده شده، در دوزینگ پمپ ها بر مغایر پمپ های فرار و گریز از مرکز، دبی مستقل از فشار است. پایه مكش پمپ ها: هوا در سطح زمين داراي فشاري معادل 6/14 پوند بر اينچ مربع و يا يك كيلوگرم بر سانتيمتر مربع مي باشد. درصورتیکه بتوان تمام هواي درون لوله را تخليه نمود، سطح آب داخل لوله تا طول 32 فوت بالا مي رود.انجام اين كار، يعني تخليه كامل هوا و صعود مرحله آب به ارتفاع 10 متري امكان پذير نيست، چرا كه حدوداً در طول 6 تا 7/6 متر کار بالا رفتن متوقف مي گردد و مرحله آب به رخ ساكن، باقي مي ماند. در اینجا عمده به باز‌نگری وب وبسایت هد دوزینگ پمپ.

ایندکسر