دارای از در میان رفتن خاصیت ارتجاعی پوست، سینه ها مبتلا افتادگی می رفع شلي درمان افتادگي سينه با ورزش شوند. کف دست هایتان را بر روی سینه ها قرار بدهید و آنان را اهمیت حرکت رو به بالا ماساژ دهید( اهمیت دست چپ در جهت حرکت عقربه های ساعت و اساسی دست راست برخلاف حرکت عقربه های ساعت) حدود ۱۵ دقیقه ماساژ بدهید و توجه داشته باشید که کف دست ها را با یک شتاب و منظم حرکت دهید تا جریان حرارت به یک صورت باشد. تا بالا رفتن سینه های آنان منجر به تناسب اندام در بدنشان شود. همین امر می تواند باعث افتادگی سینه شود. در واقع افتادگی سینه یک عدد از شایعترین ایراداتی هست که اصلی به کار گیری از جراحی افتادگی سینه معالجه میشود. داشتن سینه های بالا کشیده و جالب همیشه در داشتن یک تناسب اندام ایده آل اثرگذار است. به این استدلال بسیاری از خانم ها در جهان پس از وضع حمل و یا بالا رفتن سن، به جهت آنکه بتوانند زیبایی و جذابیت را به اندام خود بازگردانند، به سراغ انجام جراحی های متمایز می روند. اهمیت ارتقاء سن، رویش و مرمت پوست حساس سرعت کمتری رخداد میافتد و حجم چربیهای اندوختهشده در بدن نیز کمتر مییابند. چنانچه معالجه های طبیعی پیشین به جهت شما کار نکند، شما میتوانید ظواهر سینه های خود را اصلی پوشیدن لباس های مناسب، کمتر دهید. کاهش کلاژن و الاستین پوست هم در سنین بالا سبب ساز به کشآمدگی و افتادگی سینه میگردد. بهترین راهحل برای رویارویی اصلی افتادگی سینه در نوسانات وزن، بهرهمند شدن از رژیم غذایی سالم و مناسب و هم انجام ورزشها و تمرینات فیزیکی میباشد. اما بیشترین هدفی که خانم ها به جهت انجام جراحی لیفت سینه دارند، دست یافتن به زیبایی بخش اعظم و جوانسازی ظاهر سینه ها است. کار بالا کشیدن پستان ها – آیا من مورد مناسبی برای لیفت سینه هستم؟ در بعضا موارد به جهت کسانی که خواهان ارتقا حجم هم میباشند به همپا تقویت و یا این که پروتز سینه انجام میگردد. عمل لیفت سینه مطلوب افراد حساس سینه هایی کوچک و افتاده است. در حالی که اگر سایز سینه ها و ظاهر آنها اهمیت یکدیگر گوناگون باشند نیز ممکن است گونه جراحی سینه را مبتلا تغییر تحول نماید. امروزه روش های خانگی زیادی به منظور از بین بردن افتادگی سینه وجود داراست البته هیچ کدام پزشکی نموده و تاثیری در روند معالجه نخواهد داشت .

ایندکسر