دریچه کولر آهنی (یا گالوانیزه)، نیز به رخ دیواری و نیز بصورت سقفی در بازار موجود می باشد. البته در شکل به کارگیری از پلنیوم باکس و یا تبدیل گرد به چهارگوش گالوانیزه و اتصال روزنه به کانال کلیدی به وسیله نتورک های فلکسیبل، دیگر حصر های ذکر شده را نخواهیم داشت. امروزه طراحان و تولید کنندگان ایرانی به راحتی توانسته اند که دریچه های کولر اهمیت میزان مرغوب بودن را روانه بازار کنند. یکی از از دوستداشتنی ترین و مرسوم ترین مارک های آن، دریچه کولر آهنی البرز، ایجاد اصفهان می باشد. ع- دریچه سقفی اتاق عمل . و عمدتا به روزنه کولر دیواری سپید و یا این که سقفی سپید آهنی در بازار معروف هستند. دریچه کولر آبی، یکی از تجهیزات و مصالح ساختمانی لازم در ساختمان ها می باشد. کل بخش های روزنه شامل: فریم دریچه، اهرم و تیغه هوا و نتورک ها و پره های دریچه از ورق روغنی دریچه سقفی هوا ساخته می شود. موضوعِ مهمِ دیگر در تعیینِ ارزش روزنه سقفی، اهمیت دمپر و بدونِ دمپر بودنِ دریچه سقفی است، واضح است ارزش دریچه سقفی اهمیت دمپر بطورِ منطقی فراتر از قیمت دریچه سقفی بدونِ دمپر است. همین مورد قضیه نیز به بها آلومینیوم در بازار مرتبط می باشد که بالاتر از بها ورق آهنی می باشد. دارای دمپر در تهیه مقدار هوا به محفظه می باشد. به دریچه هایی که از نحوه سقف هوا رسانی می کنند روزنه های سقفی گفته می شود. تا قابلیت و امکان جانمایی دریچه به آسانی انجام شود. در اینجا بخش اعظم به تحلیل وب تارنما خرید دریچه سقفی.

ایندکسر