تنگی دریچه آئورت یا این که همان aortic stenosis هنگامی شکل می دهد که روزنه آئورت قلب انسان تنگ می شود. در همین وضعیت خون به لطف از عضله قلب به روزنه اصلی و آن‌گاه تمام اعضای بدن انسان منتقل نمیشود. در ایراد تنگی دریچه آئورت، روزنه مربوطه بین بطن چپ قلب بیمار و شریان مهم که خون را از قلب به اندام تن منتقل می نماید ( آئورت ) تنگ می شود. داشتن خلل روزنه آئورت مادرزادی نیاز به تحلیل منظم بوسیله پزشک معالج دارد. عموماً روزنه هوا ی آهنی پره Z نیاز به دمپر ندارد. حتمی به ذکر هست در صورتیکه دریچه کولر چهارطرفه سقفی در سقف کاذب آیتم استعمال قرار گیرد و هوای کولر نیز بوسیله نتورک فلکسیبل منتقل گردد به جهت امکان اتصال دریچه کولر به شبکه فلکسیبل از یک باکس توزیع هوا در پشت دریچه کولر استعمال می شود. در صورتی که مشکل تنگی روزنه آئورت نادیده گرفته شود، ممکن می باشد در بلند مدت مشکلات دوچندان جدی قلبی گریبان گیر مریض خرید روزنه خطی شود. با این که تب روماتیسمی یک وضعیت یگانه و نایاب به شمار می رود، بعضا بزرگسالان از کودکی نقص‌ مربوط به تب روماتیسمی را در بدن خویش دارند. گاهی زمان ها همین روزنه ها به مهربانی گشوده و بسته نمی شوند و پروسه جریان خون در تن شما اساسی خلل مواجه می شود و قابلیت از در بین رفتن بضاعت مطلوب قلب در پمپاژ خون به بدن وجود دارد. بعضی بیماران که مهم ایراد تنگی دریچه آئورت مواجه هستند گهگاه تایم ها تا سال های زیادی هیچ علامت ها خاصی را تجربه نمی کنند. معالجه بیمارانی که اهمیت اختلال تنگی روزنه آئورت مواجه هستند، به مقدار شدت نقص‌ قلبی آنها بستگی دارد. مشکل تنگی روزنه آئورت از شرایط معمولی تا شدید در فی مابین افراد متعدد دیده می شود. در همین روش، دریچه آسیب دیده برداشته و روزنه دیگری جایگزین خواهد شد. البته نوعی نارسایی میترال شدید هم وجود دارد که غالبا در مردان سه برابر دریچه های هوای خطی بخش اعظم دیده میشود. در نهایت عمل بیش از حد قلب می تواند بطن چپ و در جمع خویش عضله قلب را ضعیف کرده و ایراداتی مانند نارسایی قلبی و موارد دارای ربط با آن را به وجود آورد.

ایندکسر