در بسیاری از ساختمان ها اساسی روزنه هایی از سیستم های تهویه روبرو می گردید که در سقف کارگزاری شده اند که در بازار این دسته دریچه بنام روزنه سقفی مرسوم است که در رنگ بندی و سایز بندی های متفاوتی ارائه میشوند. حتمی به ذکر است روزنه سقفی دارای دریچه گردِ جت نازل را، نیز میتوان در میانِ شبکههای تایلیِ سقف کاذب، نصب و تعبیه کرد و نیز به شکل مستقیم اهمیت کادر به سقفِ اصلی، پیچ و متصل دریچه نورگیر سقفی کرد. واجب به ذکر میباشد روزنه سقفی حساس روزنه گردِ جت نازل را، هم می توان در میانِ کانال های تایلیِ سقف کاذب، نصب و تعبیه نمود و هم بصورتِ مستقیم کلیدی فریم به سقفِ اصلی، پیچ و متصل نمود. روزنه سقفی تایلی اصلی دریچه گردِ جت نازل هم می تواند به صورت بدونِ کادر و هم به صورت بافریم تولید شود. روزنه سقفی حیاتی دریچه گردِ جت نازل را هم به جهت سیستمِ برگشتِ هوا(مکِش) و نیز به جهت سیستمِ رفتِ هوا(دمِش) به فعالیت می برند.درصورتِ استفادهی همین روزنه به جهت سیستم مکش، به کار گیری از دمپر الزامی نیست. روزنه سقفی گرد که اسم دیگر آن، دیفیوزر گرد پر رنگ است، از دیگر تجهیزاتی هست که به جهت ایجاد یک تهویه مطبوع از آن به کار گیری می شود و در گروه دریچه های سقفی قرار دارد. دریچه های سقفی چهار طرفه به جهت مکان هایی که در سقف آن و در اطراف محلی که روزنه کارگزاری شده است مانعی به جهت جریان هوا وجود نداشته باشد مناسب است. در اینجا لازم به ذکر است اهمیت توجه به تولیدِ انواعِ دریچه سقفی پلاستیکی، بطورِ معلوم ارزش روزنه سقفی پلاستیکی، پایین خیس از قیمت دریچه سقفی آلومینیومی در ابعادِ شبیه است. ساختارِ قسمتِ روزنه گرد پررنگ فراوان شبیهِ روزنه گرد تخت میباشد با این تفاوت که لایههای میانیِ همین روزنه گرد به شکل اُریپ و زاویه دار در کنار هم قرار گرفتهاند و این لایه به شکل هِرم مونتاژگردیده و باعثِ طراحیِ خوشگل در محفظه می شوند. این دریچه سقفی نیز همانطور که از نامش پیداست اهمیت پرّه های قایم به یکدیگر ساخته شده و بصورتِ “اِل” صورت باعثِ هدایتِ هوا به دو جهتِ خاص میشود. اکثر روزنه هوا به صورت چهار گوش می باشد و برای سیستم های متعددی استعمال می شود. از آنجایی که هوا به رخ 360 درجه در محیط پخش می شود، می قدرت ایجاد هوایی همگن و یکنواخت در محفظه را از آن انتظار داشت. همین دریچه سقفی از یک صفحهی فلتِ آلومینیومی که حاشیه آن به رخ حاشیه دوسانتی به شکل نود درجه خم خورده و یک عدد دریچه چهارطرفه سقفی در ابعادِ کوچکتر در داخلِ آن تشکیل یافته، که البتهاین روزنه چهارطرفه سقفی می تواند یا این که به رخ موازی اساسی ابعادِ برگه فلت یا این که به صورت لوزی در داخل آن قرارگیرد.

ایندکسر