همین مورد بیشتر در وسایل نقلیه قدیمی صورت می دهد و تعمیر آن ممکن می باشد به تنهایی دشوار باشد. موتورهای بالابر برقی شیشه های اتومبیل یک سیستم بی آلایش ولی کارآمد هستند که در درون درب خودرو کارگزاشتن شده اند و عملکرد شیشه پنجره را کنترل می کنند. همین بالابر ها به طور معمول به سه رخ جک هیدرولیک از زیر، قیچی و جک هیدرولک از کنار کارگزاری می شوند. موتور شیشه بالابر برقی اهمیت چهار رخنه در موقعیت های متعدد است که به جهت کارگزاشتن تعبیه گشته است. اساسی فشار دادن دکمه، برق از باتری ماشین وارد مدار می شود و سیگنال به موتور بالابر شیشه ارسال می گردد. اگر با فشار دادن سوئیچ بالابر موفق به بالا زیر بردن شیشه نشدید ممکن است مشکل برقی است. جهت محافظت از کلیدها و دوری از افت قدرت در مدار شیشه بالابر از مدار تقویت شیشه بالابر به کار گیری می شود. اگر ماشین صرفا یک رله برای تمامی شیشه بالابرها داشته باشد، طبیعتا مشکل از به عبارتی تک رله است ولی درصورتیکه کلا ماشین فاقد رله شیشه بالابر باشد و یا رلههای جلو و عقب جداازهم باشند، همین اختلال به احتمال بسیار از مغزی سوئیچ یا پنل کلیدهای راننده است. در عموم خودروها تغذیه مدارهای جلو و عقب مجزاست و طبیعتا قابلیت فساد و سوختن به طور همزمان رلهها و فیوزهای جلو و عقب احتمال پاره ای دارد. طبیعتا سوختن یا این که گیرکردن هم‌زمان هر 4 موتور و ریل غیرممکن است. در صورتی که محکم بستن درب اتومبیل یا فشار دادن کلید بی اثر گذاری بود، عملکرد کنید حیاتی مشت یا یک شی به درب ضربه بزنید تنها مراقب باشید که به دست یا درب ماشین جراحت نرسانید. در صورتی که شیشه زمان ذیل وارد شدن از مسیر خط خود بیرون شود، می اقتدار دارای اعمال فشار و محکم بستن درب، شیشه را به طور موقت صحیح کرد. چنانچه فیوز و رله بالابرهای عقب سالم باشد، خلل از کلید قفلکن سطر عقب هست که یا گیر کرده یا کنتاکت داخلی آن خراب شده است. درصورتیکه ولتاژکمی در اکنون جهش بود پس ممکن میباشد سوئیچ خراب باشد. همین مورد قضیه می تواند روز شما را خراب کنید. از آنجایی که تغذیه بالابرها به صورت جفتی انجام میشود، همین نقص‌ ناشی از موتور و یا این که سوییچ همان سمت است. حال به طور کامل اتصالات، سیم ها، قسمتهای پلاستیکی و هر چکیده که مربوط به شیشه بالابر هست را باز‌نگری نمایید که قطعی یا این که پوسیدگی نداشته باشد. در اینجا اکثر به بررسی وب تارنما ماشین بالابر کودکانه.

ایندکسر