1- به طور معمول نسبت به فرآیندهای شیمیایی و بیولوژیکی اندک هزینه و مقرون به صرفه هستند. با بسط فناوریهای تازه تصفیه فاضلاب مضاعف بالا است. در همین روشها میکروارگانیسم­ها (بویژه باکتریها) نقش مهم را درفرآیند تصفیه برعهده دارند چرا که آنها اساسی به کار گیری ازمکانیزم ­های درونی خویش مواد آلی موجود در فاضلاب را جذب کرده و از آن به جهت تولید سلول جدید و به دست آوردن انرژی استفاده می­کنند. تولید لجن کاهش از آنجا گزینه دارای قرار می­گیرد که مسئله دفع و پردازش لجن از مشکلات اهمیت تصفیه­ خانه­ های فاضلاب است. اساسی ترین پارامتر در گزینش بلوئر مناسب، مقدار ظرفیت ایجاد هوا (مترمکعب در ساعت)، و فشار آیتم نیاز جهت انتقال هوا ( حداکثر ارتفاع مخازن هوادهی) می­باشد. جذاب هست بدانید که فاضلاب خروجی از سیستم لاگونی گاها می تواند موقعیت مجاز جهت دفع در گوشه و کنار زیست و حتی به کارگیری به جهت برخی مصارف کشاورزی را داشته باشد. حوضچه های دانه گیر که در مسیر انتقال فاضلاب طراحی و پیاده سازی میشوند بر اساس وضعیت و کیفیت فاضلاب در انواع متفاوت کم عمق، عمیق، دایره ای شکل می باشند. از جمله روشهای فیزیکی-شیمیایی میتوان فیلتراسیون، منعقد کردن، ته نشین سازی، شناور سازی ، جذب، تبادل یون، اکسیداسیون پیشرفته، الکترولیز و احیای شیمیایی را اسم برد. در این روش % زیادی از ذرات موجود در آب ته نشین خواهند شد که ولی همچنان بعضا دیگر از مواد زاید داخل آب باقی می نظیر که بایستی به طرز های دیگر از آب بیرون شوند. در این حوضچه، لخته هایی که در تراز هوادهی تشکیل شده بود، ته نشین میشود. 4. سپس از همین سطح فاضلاب وارد مخزن ته نشینی می شود. اتفاق نادریست چنانچه که یکی از شیوه های گفته شده بتواند کلیه خواسته­ ها را از سیستم تصفیه برآورده سازد. از همین رو تا حد قابلیت همت می ­شود که کاهش از روشهای شیمیایی در سیستم تصفیه استفاده شود. هنگامی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه حساس تصفیه فاضلاب زنجان وب تارنما خود باشید.

ایندکسر