مانند: ریختهگری ناصحیح پیستون، خنک نمودن کاهش از میزان اضطراری توسط روغن موجود در فضای کارتر و سیستم خنک کننده و همینطور تهیه نبود فشار وارده به پیستون که میتواند از تنظیم نبودن مقدار تزریق و یا زمانبندی احتراق نشات بگیرد باعث به ترک خوردگی پیستون میشود. 3- انتقال گرما از پیستون به جداره سیلندر : همان طور که گفته شد ، دمای پیستون به هنگام کار به شدت ارتقا می یابد و باید دمای آن کاهش پیدا نماید که حلقه ها در این امر اثر گذاری گذار بوده و اهمیت انتقال گرمای پیستون به سیلندر که دمای پایین تری دارد به کمتر دمای پیستون یاری می نماید . رینگ پیستون کمپرسور کریر که توسط ما عرضه می شود تحمل بارهای فراوان و دمای بالا را دارا می باشند. کمپرسور حلقه ها می توانند در داخل شیار پیستون یا این که در باطن شیار سیلندر یا اصطلاحا گلو کارگزاری شوند. ما یک طیف مضاعف قابل قبولی از کارشناسان، مهندسین و مدیران کاردان و باتجربه داریم ۵۰۰ نفر اپراتور مستقیم داریم که در سه کشیک در حال تولید هستند. حتمی به ذکر می باشد که مطابق رخ ذیل سمت راست می بایست دربین پیستون و سیلندر هم لقی قابل قبولی را در نظر گرفت تا در صورت تغییر‌و تحول ابعاد پیستون و سیلندر به استدلال تغییر تحول دما، پیستون درون سیلندر گیر نکنند. در برخی موارد بر روی یکی از از سطح ها حلقه کلمه و واژه TOP حک شده است، که در این صورت قسمتی که واژه TOP برروی آن قرار گرفته ، باید به سمت بالا باشد مالک پیستون سازی تبریز . امروز که رکورد ۵ میلیون عدد پیستون را رد میکنیم، گزیده از آن برعهده همین ۳ خطی بوده که خودمان احداث کردیم و حساس افتخار اعلام میکنیم که همین ۳ تا خط تماما عملیاتی و تولیدی الان تحت بار میباشند و انشاءالله در سال ۹۹ نیز میزان دارایی شرکت بر مبنای ظرفیت این خطوط چشم شده است. ۵ سیلندر خطی به نظیر ۶ سیلندر نرم و بی صدا نیست ولی از ۴ سیلندرها خیلی خوب تر و خوش صداتر است. هم چنین آرایش سیلندرها برای کمتر شدن لرزش فراوان اهمیت است، مثلاً از یک موتور خطی نمیتوان انتظار متعددی برای کاهش لرزش داشت. موتورهای تک سیلندر اقتدار به اندازه برای راه بردن یک ماشین را ندارند. رییس هیات عامل شرکت پیستون جمهوری اسلامی ایران اصلی اشاره به رکورد تاریخی تولید بیش از ۵میلیون پیستون در ۷۴ گونه در سال ۱۳۹۸ تاکید دارد: امروز دانش در شرکت، نهادینه میباشد و ما می توانیم فارغ از اتکا به شرکت ها و متخصصین خارجی، فرایند بسیار پیچیده طراحی و شیوه اندازی خطوط تولید را اساسی مهندسین و پژوهشگران شرکت پیستون جمهوری اسلامی ایران انجام دهیم. اهمیت واگذاری به بخش خصوصی در سال ۱۳۷۲، تحولات اهمیت در محصولات این شرکت و دانش و تکنولوژی این شرکت آغاز شد. ۲۶ سال آن‌گاه از واگذاری به تیم قطعات ماشین عظام که از پاراگراف تجربه های غالب خصوصی سازی در سرزمین هست حساس رییس هیات برهان شرکت پیستون کشور‌ایران گفت و گو کرده ایم. در یک استوانه کوچک به عنوان یک راهنمای تنه حرکت می کند. پیستون کوچکتر صرفاً یک راهنمای مکانیکی است. ظرفیت همین شرکت در سال ۱۳۷۳ حداکثر یک میلیون عدد پیستون بوده، در حالی که آن گاه از سرمایهگذاری و توسعهای که بخش خصوصی از سال ۷۲ شروع کرد، ما امروز ایجاد ۵ متاع را به ۷۴ جنس از اشکال پیستون رسانده ایم. پیستون عضو متحرکی میباشد که بهوسیله گژنپین به شاتون وصل میشود و به وسیله شاتون اقتدار حاصل از احتراق سوخت در محوطه سیلندر را به میل لنگ منتقل میکند. خب، باید بدانید که خودروها به هر تعداد که نیاز باشد میتوانند پیستون و سیلندر داشته باشند و واضح است که تعداد سیلندرها و نحوهٔ قرار گیری آن‌ها کنار هم اثر گذاری زیادی بر روی قدرت خودرو خواهد داشت. در این وضعیت اقتدار و سرعت را میتوان بازدید کرد . در این روش به جهت کنترل انبساط حرارتی پیستون از شیوه تقویت نمودن یا این که دو فلزی نمودن منتخب از پیستون که در معرض حرارت بیشتری قرار دارد، استعمال میگردد. پیستون جمهوری اسلامی ایران امروز ۷۴ دسته متاع ایجاد می کند که از این ۷۴ نوع کالا در صورتی که بخواهم نام ببرم، هیچ خودروی سواری در مرز و بوم ما نمی باشد که ما پیستونش را تولید نکنیم، یعنی از پراید، تیبا، گونه های پیستون ماشین های ۲۰۶ که میدانید دو تیپ است؛ ۲۰۶ تیپ ۲ و ۲۰۶ تیپ ۵ ایجاد میشود، پیستون موتور EF۷ او‌لین توشه در مملکت به وسیله شرکت پیستون ایران گسترش شده که دوچندان پیستون پیچیدهای می باشد و روی آن کتینگهای خاصی شکل می گیرد که برای او‌لین توشه توانمندیاش در کمپانی پیستون جمهوری اسلامی ایران انجام شده، پیستون خودروی پژو ۴۰۵ و پیستون فلش و پیستون مزدا؛ مزدای سواری، مزدای نیسان، مزدای باری، پیستون خود خودروی نیسان و خود پیستون نیسان نیز بنزینی می باشد و نیز دیزلی که پیستون دیزل خودش یک تکنولوژی فراوان بالایی دارد و به نوعی در دستهبندیها جزو پیستونهای دیزلی است.

ایندکسر