هر چه میزان نیز که شنا بلد باشید باز نیز ممکن میباشد در آب های خروشان و وضعیت نامساعد غرق شوید، پس همگی نکات ایمنی را همیییییشه رعایت کنید. چه شما در پشت خود شناور باشید و یا این که به طرف کنار استخر بروید، می توانید لگد زدن را تمرین کنید. همچنین در ابتدای شیوه شما می بایست بوسیله مربی های انتخابی تان شناور ماندن بر روی آب و آنگاه حرکت های پا را یاد بگیرید. البته باید اعتنا داشت که در هنگام استفاده از تخته شنا و پا زدن اهمیت آن، دستها کشیده شود و تخته را به جلو متمایل سازد و درعین حال شانهها را کاملا به پائین و داخل آب فرو ببرد. اگر تازه کار می باشید حرکاتی که تدریس خواهیم داد را قطعا در استخر و در بخش ناچیز عمق تمرین کنید. شنا نمایید تا وقتی که از جریان انقطاع نشده اید. زانوهای خود را بچرخانید تا زانوهای خود را در حدود زاویه 90 رتبه قرار دهید و آنگاه پرسرعت انها را از خویش بدور کرده و آنان را در یک حرکت دایره ای حرکت دهید و ران پای خویش را اصلی هم نگه دارید. بعد از آن اذن دهید پاهایتان نیز از پشت روی آب شناور شوند. به محض اینکه فراهم شدید، عملکرد نمایید روی پشت و یا این که شکم خود شناور شوید. اهمیت بازوهای خود، حرکت “خزنده” را انجام دهید، یک دست را به سمت راست بلند نمایید و آن را مستقیما به سمت آب در کنار سر خویش قرار دهید. عینک شنا می تواند به شما امداد کند که راحتتر چشمهای خویش را زیر آب ببندید و ممکن است به شما اجازه دهد بخش اعظم به وضوح ببینید. حرکت اندام شما به دست و پا زدن در آب سرد می تواند به طور ناگهان طاقت فرسا شود زیرا شما در آب بسیار سرد هستید! یک صورت شنای پهلو نیز وجود داراست که در آن در مسافت حرکات قیچی، حرکات بالا و پایین بردن پا نیز انجام می شود به همین ترتیب انرژی کمتری مصرف می شود. به همین ترتیب روحیه و اعتماد به نفس را بهبود می بخشد. به همین ترتیب روحیه و اعتماد به نفس را ارتقا می دهد. اما در صورتی که به طور بنیادی شنا نمودن را آغاز نمایید نه فقط ترسناک وجود ندارد بلکه همانطور که گفتیم کاری لذت بخش هم خواهد بود. این برای یک تمرین ساده استفاده می شود، اما به جهت “استراحت” اثرگذار است، وقتی که پای شما نمی تواند زیر را لمس کند. اگر شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در آیتم عکس رینگ و شناسنامه لطفا از تارنما ما دیدن کنید.

ایندکسر