به جهت همین کار او تعداد زیادی مورچه مرده را عده آوری وعمل تقطیر را انجام بخشید و اسیدی که کشف کرد بعداً از کلمه لاتین مورچه ، formica به عنوان اسید فرمیک شناخته شد در واقع به بیان دیگر اسید فرمیک که به نام جوهر مورچه هم شناخته می شود اولین بار کلیدی بررسی بخارات حاصل از تجمع نوع خاصی از مورچه کشف شد اما در حشرات دیگر نیز وجود دارد. زیرا این مخلوط او‌لین توشه از تقطیر تخریبی مورچه بدست آمده است. اسید فرمیک یا این که فرمیک اسید (Formic Acid)، یکی از بی آلایش ترین ساختارهای اسیدهای کربوکسیلیک است که با نام متانوئیک اسید هم شناخته می شد. فشار عملیاتی برج، اتمسفریک بوده و ترکیبات سبکی نظیر متیل فرمات و متانول مرطوب از بالای برج خارج می شوند و پس از عبور از کندانسور منتخب از آن به شکل جریان رفلاکس به ستون برگردانده می شود و باقی باقی‌مانده آن به ستون خشک کن ارسال می گردد.. این شیوه به همین صورت میباشد که متانول و مونوکسید کربن را در حضور یک گشوده حاذق مثل منوکسید سدیم در فشار 40 اتمسفر واکنش ارائه می کنند و متیل فرمات ساخت میکنند. بنابراین رعایت ایمنی فعالیت اهمیت این ماده فراوان حائز کلیدی است. همین اسید آلی، یعنی فرمیک اسید امروزه به همین طریق ها تولید می شود و در صنعت های خوراک دام و طیور دوچندان کاربرد دارد. همین ادغام شیمیایی حساس درصد های متفاوتی از غلظت یافت می شود که اگر غلظت آن بالا باشد و بیش از ۸۵ % باشد می تواند فراوان اشتعال پذیر باشد . در واقع می توان گفت که این ماده شیمیایی در غلظت های بالا در دمای متساوی ۶۹ سکو سانتی گراد مشتعل می شود . خوبتر هست که اسید فرمیک را در محیطی به طور کامل خشک، به دور از تابش نور خورشید و تهویه مناسب نگهداری کنید.این اسید را در کاسه های یک‌سری لایه حفظ نمایید.از بسته بودن درب آن اطمینان حاصل نمایید.از آنجایی که در بخارات این ماده مقادیر فراوانی کربن مونوکسید وجود دارد، در عاقبت بایستی در حمل و نقل، نگهداری، به کار گیری و انبار این ماده نکته ها ایمنی را رعایت کرد.نحوه ایجاد فرمیک اسید چگونه است؟ اسید فرمیک به دو صورت مایع و جامد وجود دارد البته در طبیعت این اسید را می توان در تن مورچه و زنبور دید به همین عامل میباشد که در قبلی اسید فرمیک را از تقطیر بدن مورچه به دست می آوردند. کاتالیستها ممکن می باشد باعث تجزیه همین ماده و ایجاد آتش و انفجار یار کلیدی گاز فرمیک اسید خطرات هیدروژن گردند . همینطور ترکیب اکثر ماده گزشزا در برگ گزنه میباشد. ایجاد اسید فرمیک از روش واکنش های شیمیایی رویکرد طاقت فرسا ودشواری نمی باشد فقط کافی می باشد متانول و منواکسید کربن را در معرض تماس حیاتی یک گشوده کار کشته زیرا منواکسید سدیم قرار دهید تا حیاتی نیز واکنش شیمیایی داشته باشند و زمانی که دمای همین واکنش به 40 مرتبه برسد از هیدرولیز متیل فرمات به وجود آمده، اسید فرمیک ساخته خواهد شد.اما به طریق طبیعی اسید فرمیک در برگ گیاه گزنه، نیش زنبود و بدن مورچه تولید و ساخته خواهد شد. اگر شما هر گونه سوالی در رابطه دارای چه جایی و شیوه استفاده از فرمیک اسید جوهر مورچه دارید، می توانید دارای ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر