یک فونت مختص حاوی کلیه کاراکترهایی هست که کلیدی یک سبک و وزن یگانه می باشند و همگی از یک طرح بخصوص پیروی می کنند. همین یک اعتقادوباور نادرست میباشد که هر نوع فونتی را می توان در رزومه به کار گیری کرد و نباید بر همین پایه کار شود. در گزینش فونت رزومه چه نکاتی را باید در نظر گرفت؟ به این ترتیب رزومه با هر موضوعی که باشد و دارای هر زبانی که نوشته شده باشد می بایست دارای یک فونت مطلوب تهیه و تنظیم شده باشد. یک عدد از بخش های اصلی و عناصر رزومه، انتخاب یک فونت مناسب، خوانا و دیدنی است. یکی از از اصول اول رزومه نویسی این میباشد که نوشته پر‌نور باشد تا کارفرما به جهت قرائت آن به زحمت نیافتد. فونت نگار در دو وزن سبک و Bold یک عدد از فونت های زیبای دیگر فارسی می باشد ، که می توانید در قالب پست های اینستاگرام خود و یا این که هر تصویر فانتزی دیگر از آن استعمال کنید. خطی که ظاهری مطلوب به یک وب سایت ندهد خیر تنها تاثیر مثبتی ندارد بلکه بازدهی منفی به فونت 6 جا می گذارد. يافته ها نشان بخشید که فونت، صرفا بر يادگيري آني تاثير معني دار دارد و تاثير آن بر يادگيري تاخيري معني دار نيست. سهل انگاری در مورد تعیین فونت مطلوب رزومه قطعاً تبعات و تاثیرات منفی بر کلیت رزومه دارد. اولین چیزی که دقت خواننده رزومه را جلب می‌کند و سبب میشود تا انتها رزومه را بررسی کند ظاهر رزومه و فونت نوشته است. در واقع فونت رزومه ماهیت محتوا را در دید اول مشخص می‌کند و یک رزومه به ظواهر معمولی را به رزومه حرفه ای تبدیل مینماید همین از آن جهت است که هر فونت برای خویش شخصیت و روانشناسی خاصی دارد که بر خواننده رزومه تاثیرگذار است. فونت­ رزومه باید جدی باشد همانطور که محتوای آن جدیت دارااست و آتی شغلی یا تحصیلی یک فرد را معلوم میکند. در عین حال که یک رزومه حرفه ای و خوشگل تنظیم میکنید، فونت را ساده تعیین نمایید تا تمرکز خواننده را از محتوای رزومه گمراه نکند. فونت به محتوای رزومه شخصیت می­دهد. خواندن رزومه به جهت خواننده بایستی ریلکس و آسان باشد بدین ترتیب فونت های کوچک انتخاب لطف به جهت تنظیم رزومه نیستند. چرا باید فونت اینستاگرام خویش را عوض کنید؟ یک طراح وب می بایست بداند بری متن های خود در وب سایت کجا از فاصله و کجا از نیم مسافت استعمال کند.

ایندکسر